Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen

Aina on toivoa

Toivon ja toiveen erottaa vain yksi kirjain. Toive on ihmisen toivomus tai haave, jonka toteutuminen on monella tavalla epävarmaa. Toivo tarkoittaa suuntautumista sellaiseen tulevaan hyvään, jonka toteutuminen on varmaa.
Toivo ei perustu ihmiseen, vaan Jumalaan. Toivo ei riipu siitä, mitä ihminen tekee, vaan mitä Jumala on jo tehnyt lähettäessään Jeesuksen vapahtajaksemme. Siksi tulevaisuus on kristitylle aina avoin ja täynnä mahdollisuuksia.

Seppo Häkkinen, Luottaen huomiseen 2015.

Korona uudistaa kirkkoa

Tutun sanonnan mukaan optimisti näkee puoliksi täynnä olevan vesilasin, kun sama lasi on pessimistin mielestä puoliksi tyhjä. Koronapandemia on helpompi nähdä pessimistin tavoin ainoastaan kielteisenä vitsauksena kuin puoliksi tyhjänä lasina.

Voisiko pandemiaa tarkastella myös optimistin silmin myönteisenä mahdollisuutena, puoliksi täynnä olevana lasina? Poikkeusajat ovat yhteisöille paikkoja arvioida toimintaa ja tehdä ratkaisuja, jotka suuntaavat organisaation kohti perustehtäväänsä.

Korona-aikana ovat korostuneet muun muassa...

Lue lisää