Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen

Aina on toivoa

Toivon ja toiveen erottaa vain yksi kirjain. Toive on ihmisen toivomus tai haave, jonka toteutuminen on monella tavalla epävarmaa. Toivo tarkoittaa suuntautumista sellaiseen tulevaan hyvään, jonka toteutuminen on varmaa.
Toivo ei perustu ihmiseen, vaan Jumalaan. Toivo ei riipu siitä, mitä ihminen tekee, vaan mitä Jumala on jo tehnyt lähettäessään Jeesuksen vapahtajaksemme. Siksi tulevaisuus on kristitylle aina avoin ja täynnä mahdollisuuksia.

Seppo Häkkinen, Luottaen huomiseen 2015.

Helluntai kutsuu yhteyteen

Pari viikkoa sitten julkaistun EU Kids Online -tutkimuksen mukaan nuorista joka toinen kertoo havainneensa verkossa kiusaamista ja vihapuhetta. Maailmanlaajuisessa Unicefin toteuttamassa vertailussa Suomi nousi vihapuhetta mitattaessa kärkeen.

Vihapuhe kohdistuu ryhmiin ja yksittäisiin ihmisiin, jotka valikoituvat kohteiksi taustansa, henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, tehtäviensä ja kannanottojensa perusteella.

Vihapuhe on sanankäyttöä, jonka tarkoituksena on sulkea jokin ryhmä ulkopuolelle ja luoda kuva ryhmään kuuluvista ih...

Lue lisää

Piispa mediassa