Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen

Aina on toivoa

Toivon ja toiveen erottaa vain yksi kirjain. Toive on ihmisen toivomus tai haave, jonka toteutuminen on monella tavalla epävarmaa. Toivo tarkoittaa suuntautumista sellaiseen tulevaan hyvään, jonka toteutuminen on varmaa.
Toivo ei perustu ihmiseen, vaan Jumalaan. Toivo ei riipu siitä, mitä ihminen tekee, vaan mitä Jumala on jo tehnyt lähettäessään Jeesuksen vapahtajaksemme. Siksi tulevaisuus on kristitylle aina avoin ja täynnä mahdollisuuksia.

Seppo Häkkinen, Luottaen huomiseen 2015.

Kriisi - uhka ja mahdollisuus

Koronakriisi hallitsee uutisia, keskusteluja ja mieltämme.  Näkymätön virus on aiheuttanut maailmanlaajuisen kriisin. Aikaisemmat kokemukset ja opitut ongelman ratkaisukeinot eivät riitä tapahtuneen ymmärtämiseen ja hallitsemiseen.

Kriisin käsite on johdettu kreikan kielen sanasta krisis. Se tarkoittaa ”ratkaisevaa käännettä, äkillistä muutosta, kohtalokasta häiriötä”. Ihminen tai yhteisö kokee menettäneensä elämänsä hallinnan. Kuvitelma omasta haavoittumattomuudesta ja kontrollista rikkoutuu. Juuri näin on nyt tapahtunut.

Reak...

Lue lisää