Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen

Aina on toivoa

Toivon ja toiveen erottaa vain yksi kirjain. Toive on ihmisen toivomus tai haave, jonka toteutuminen on monella tavalla epävarmaa. Toivo tarkoittaa suuntautumista sellaiseen tulevaan hyvään, jonka toteutuminen on varmaa.
Toivo ei perustu ihmiseen, vaan Jumalaan. Toivo ei riipu siitä, mitä ihminen tekee, vaan mitä Jumala on jo tehnyt lähettäessään Jeesuksen vapahtajaksemme. Siksi tulevaisuus on kristitylle aina avoin ja täynnä mahdollisuuksia.

Seppo Häkkinen, Luottaen huomiseen 2015.

Luottamus valtaa tärkeämpi

Kuntavaalit on käyty, analyysit vaaleista tehty ja jälkipuinnit hoidettu. Suurimpia yllätyksiä vaaleissa oli äänestysaktiivisuuden lasku.

Äänestämättömyyteen on varmasti monia syitä. Asia ei ole kuitenkaan yhdentekevä. Pikemminkin on hyvin huolestuttavaa, mikäli yhteisten asioiden hoitaminen kiinnostaa yhä harvempia. Yhtä vakavaa on, mikäli taustalla on kokemus siitä, että äänestäminen on turhaa.

Onneksi yhä on heitä, jotka kantavat vastuuta kotikuntansa asioista. Onneksi olkoon, uusi valtuutettu, olit sitten valtakirjasi uusin...

Lue lisää