Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen

Aina on toivoa

Toivon ja toiveen erottaa vain yksi kirjain. Toive on ihmisen toivomus tai haave, jonka toteutuminen on monella tavalla epävarmaa. Toivo tarkoittaa suuntautumista sellaiseen tulevaan hyvään, jonka toteutuminen on varmaa.
Toivo ei perustu ihmiseen, vaan Jumalaan. Toivo ei riipu siitä, mitä ihminen tekee, vaan mitä Jumala on jo tehnyt lähettäessään Jeesuksen vapahtajaksemme. Siksi tulevaisuus on kristitylle aina avoin ja täynnä mahdollisuuksia.

Seppo Häkkinen, Luottaen huomiseen 2015.

Kirkonkellojen tehtävä kuolemassa ja hautauksessa

Kirkonkellojen soittaminen kuoleman ja hautauksen yhteydessä on vuosisatoja vanha traditio. Käytännöt ovat vaihdelleet eri aikoina ja yhä vaihtelevat eri seurakunnissa. Maassamme tunnetaan ainakin kuusi kuolemaan ja hautaukseen liittyvää soittoa.

Sanoma- eli sielunkellot on soitettu jonakin arkipäivänä kuoleman jälkeen. Tavallisimmin soitettiin kahdella kellolla siten, että miehelle soitto alkoi suurella ja naiselle pienellä kellolla. Soitosta saattoi laskea myös vainajan iän.

Haudanavauskellot on soitettu haudan kaivamisen alk...

Lue lisää