Tehtävät

Piispanvirka on kaitsijan virka. Kirkkojärjestyksen 18 luvun alussa piispan tehtävä ilmaistaan lyhyesti: ”Piispa, kukin hiippakunnassaan, on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija.”

Kaitsijan tehtävä on huolehtia Kristuksen kirkolleen antaman tehtävän uskollisesta hoitamisesta. Kaitsijan tehtävänä on auttaa ihmisiä löytämään yhteys Kristukseen, pysymään siinä ja näkemään, mitä usko ja rakkaus merkitsevät siinä yhteiskunnassa ja maailmassa, jossa Jumalan kansa kulloinkin elää. Kaitsijan tehtävä on valvojan ja tarkkaajan, tien näyttäjän ja rohkaisijan, ykseyden vaalijan ja puolustajan tehtävä.

Piispan kaitsentatehtävän toteutustavoiksi on keskiajalta lähtien ymmärretty julkinen opettaminen, hallinto ja vihkiminen (potestas magisterii, iurisdictionis ja ordinis). Piispa on hengellinen opettaja, joka on vastuussa – paitsi omasta opetuksestaan – myös siitä, että kirkossa toimitaan oikean opin mukaan. Hän johtaa kirkollista hallintoa alueellaan sekä edistää kirkon tehtävän toteutumista seurakunnissa. Hän osallistuu myös kokonaiskirkon tehtäviin ja kantaa omalta osaltaan vastuuta piispojen kollegiosta. Hänen tehtäviinsä kuuluu vihkiä papit sekä tukea ja valvoa seurakunnan työntekijöitä.