Tervehdyspuhe Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvottelukunnan kokouksessa 16.4.2021
Pari viikkoa sitten (1.4.2021) julkistettiin Suomessa Vuoden lehtikuva 2020 -kilpailun voittaja. Silja Viitalan kuvassa näkyy osa Tuuterin kansallispukua ja kertakäyttöhansikkaassa oleva käsi. Kuva on otettu Keskustapuolueen puoluekokouksesta, johon talkoolainen Tuija Tikkanen osallistui yllään Tuuterin kansallispuku, kasvovisiiri ja kertakäyttöhanskat.
Sinänsä yksinkertainen kuva sisältää paljon paitsi ajankuvaa myös historiaa ja symboliikkaa. Tuuterin kansallispuku (puvun 1980-luvulla tarkistettua pukumallia kutsutaan nimellä Tuutarin puku) eli äyrämöispuku Inkerinmaalta on yksi Suomen suosituimpia ja kauneimmaksi sanottuja pukuja. Konkreettisella tavalla tällainen yksittäinen asia kertoo vahvasta suomalaisten ja inkeriläisten yhteisestä historiasta. Se kertoo välillämme vallitsevasta yhteydestä.
 
Toisaalta kuva kertoo poikkeuksellisesta jo yli vuoden kestäneestä ajasta, jolloin on ollut vaikea vaalia yhteyttä. Muovinen kertakäyttöhanska viittaa koronapandemiaan. Se on monella tavalla rajoittanut yhteydenpitoa ja johtanut eristäytymiseen. Pandemia on sulkenut rajat ja kääntänyt ihmisryhmät, kansat ja myös kirkot sisäänpäin. Suojattu käsi varoittaa, että toinen ihminen voi olla uhka.
 
Pandemian seurauksista kertoo sekin, että tänä viikonloppuna meidän piti tavata toisemme kirkkojemme neuvottelukunnan kokouksessa Venäjällä. Joudumme tyytymään muutaman tunnin etäkokoukseen. Onneksi nykyajan tekniikka mahdollistaa tällaisen kohtaamisen.
 
Ensi viikon torstaina (22.4.2021) tulee kuluneeksi 20 vuotta Euroopan kirkkojen välisen yhteistyöasiakirjan Charta Oecumenica allekirjoittamisesta. Charta Oecumenica on Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvoston yhteistyönä syntynyt ekumeeninen asiakirja. Sekä Inkerin kirkko että Suomen luterilainen kirkko ovat Euroopan kirkkojen konferenssin jäseniä, joten asiakirja on merkittävä meille kummallekin kirkolle.
 
Asiakirjassa on kirkoille kaikkiaan 12 suuntaviivaa. Otan tässä esille kolme kohtaa.
 
Dokumentin toisessa suuntaviivassa puhutaan evankeliumin julistamisesta yhdessä: ”Kirkkojen kaikkein tärkein tehtävä Euroopassa on yhteinen evankeliumin julistus sekä sanoin että teoin kaikkien pelastukseksi. Sekä yhteisöt että yksilöt ovat laajamittaisesti kadottaneet elämänsuunnan ja irtautuneet kristillisistä arvoista. Tämä haastaa kristittyjä todistamaan uskostaan ennen muuta vastauksena elämäntarkoituksen kyselyyn, jota esiintyy niin monessa muodossa.”
 
Suuntaviivassa kuusi tuodaan esille dialogin välttämättömyys: ”Me kuulumme yhteen Kristuksessa. Tällä tosiasialla on perustava merkitys ajatellessamme teologisten ja eettisten näkemystemme eroja. – – – Ekumeenisen yhteyden syventämiseksi on ehdottomasti jatkettava yrityk-siä saavuttaa yksimielisyys uskossa. Vain siten voidaan kirkolliselle yhteydelle antaa teologinen perusta. Dialogille ei ole vaihtoehtoa.”
 
Suuntaviivassa kahdeksan käsitellään kansojen ja kulttuurien sovintoa: ”Monien ristiriitojen keskellä kirkkojen kutsumuksena on palvella yhdessä sovinnon aikaansaamista kansojen ja kulttuurien kesken. Tiedämme, että tämän tärkeänä edellytyksenä on rauha kirkkojen kesken.”
 
Vuoden lehtikuva kertoo yhteisestä historiastamme ja pandemian seurauksista. Tässä tilanteessa Charta Oecumenica muistuttaa kirkon tärkeimmästä tehtävästä julistaa evankeliumia ”sekä sanoin että teoin kaikkien pelastukseksi”. Se nostaa esille vuoropuhelun tärkeyden kirkkojen välillä. ”Dialogille ei ole vaihtoehtoa.” Se korostaa kirkkojen merkitystä rauhan ja sovinnon välittäjinä. Toinen ihminen ei ole uhka, vaan sisar ja veli.
 
Kokoonnumme kirkkojemme välisen neuvottelukunnan kokoukseen poikkeuksellisissa oloissa maailmanlaajuisen pandemian keskellä. Kristittyinä meillä on etuoikeus kokoontua Jumalan lupausten varassa. Luotamme ylösnousseen Jeesuksen sanaan olla meidän kanssamme (Matt. 28:20) ja Herran lupaukseen, että ”minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen” (Jer. 31:9). Siunatkoon kaikkivaltias Jumala neuvottelukuntamme kokoontumisen.