Lappeenrannassa 27.3.2022

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.” Maria kysyi enkeliltä: ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.” Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella – hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.” Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Niin enkeli lähti hänen luotaan. (Luuk. 1:26-38).

 

Marianpäivänä 1992 Sammonlahden kirkko vihittiin käyttöön. Tänään vietämme kirkon 30-vuotisjuhlaa. Kirkkorakennukselle se ei ole vielä ikä eikä mikään, Sammonlahden kirkko on nuorimpia hiippakuntamme kirkkoja. Silti juhlaa kannattaa viettää. Marianpäivän evankeliumista avautuu meille kolme tärkeää ja rohkaisevaa näkökulmaa. Samalla ne kertovat olennaisia asioita siitä, miksi kirkko on olemassa.

Ensinnä enkeli tervehtii Mariaa ja sanoo: ”Herra kanssasi!” Viime aikojen tapahtumien vuoksi tämä lupaus on entistä tärkeämpi ja lohduttavampi. Epävarma maailmantilanne on johtanut turvallisuudentunteen järkkymiseen. Asiantuntijat puhuvat kolmoiskriisistä, joka näyttää vaikuttaneen selvästi suomalaisten hyvinvointiin. Kiihtyvä ilmastonmuutos ja luontokato, kaksi vuotta jatkunut koronapandemia ja helmikuussa Venäjän aloittama sota Ukrainassa varjostavat tulevaisuudennäkymiä.

Epävarma maailmantilanne näyttää vaikuttaneen erityisesti nuorten hyvinvointiin. Tuoreen kyselyn mukaan 80 prosenttia kertoi turvallisuuden tunteensa heikentyneen kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Voimakkaimpana kokemuksena nousi esiin ahdistus ja pelko. Eikä tämä ole vain nuorten kysymys, vaan huoli tulevaisuudesta on meidän yhteinen kokemuksemme.

Huolten ja pelkojen keskelle kuulemme Marian tavoin enkelin sanat: ”Herra kanssasi!” Jumala tulee meitä lähelle, elämämme keskelle, sen kysymysten ja asioiden pariin. Tämän sanoman välittämistä varten on jokainen kirkkorakennus olemassa.

Piispa Kalevi Toiviainen sanoi 30 vuotta sitten Sammonlahden kirkon vihkiäispuheessa: ”Tämä kirkko on todella rakennettu samoin kuin koko Sammonlahden seurakunta perustettu sitä varten, että kirkko voisi tulla ihmisten keskelle ja lähelle. Tänne ihmisten maailmaan kirkko on lähetetty. Elämän joka hetkenä on tunnettavissa Jumalan sydämenlyönti. Siksi kaikkialla, missä ihmiset elävät, Jumalalla on asiaa. Hän ei kuulu jonnekin ihmiselämän reunoille, raja-alueille, ei vain sunnuntaihin eikä juhlahetkiin. Hän kutsuu meitä elämän vihreille niityille ja keskelle elämää.”

Toiseksi Maria saa kuulla: ”Jumala on suonut sinulle armonsa.” Tätäkin sanomaa jokainen meistä tarvitsee yhä uudelleen ja uudelleen. Maria on meille esikuva siitä, kuinka Jumalaan luotetaan. Armo kantaa Mariaa. Kyse ei ole siitä, millainen Maria on, vaan millainen Jumala on. Hän on ihmisiä rakastava Jumala. Eikö meidänkin pitäisi luottaa Jumalan hyvyyteen silloin, kun näköalamme sumenevat epätoivon ja epävarmuuden hetkinä? Tällaiseen uskoon ja luottamukseen Maria meitä esikuvana kutsuu. Armo on tarkoitettu juuri hänelle, joka ei ole armon arvoinen, mutta tarvitsee sitä kipeästi.

Sammonlahden seurakunta ja kirkko ovat sitä varten, että täällä kaikuisi selkeänä sanoma: Jumala on suonut sinulle armonsa. Seurakunnan välityksellä Jumala toteuttaa hyvää tahtoaan tällä paikkakunnalla. Kirkkorakennuksen syvin tehtävä on kuuluttaa Jumalan armoa ja rakkautta ympärilleen ja tänne tuleville. Silloin Jumalan Pyhä Henki saa herättää ihmisessä epäilysten keskellä hiljaisen ja varovaisen, mutta koko elämään vaikuttavan luottamuksen. Jumala on armollinen.

Kolmanneksi Maria sanoo: ”Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Maria pitää itseään vähäisenä Herran palvelijattarena, palvelustyttönä. Hän on nuori, vailla elämänkokemusta. Hän ei edes oikein ymmärrä saamaansa tehtävää synnyttää maailman Pelastaja. Silti hän haluaa palvella Jumalaa ja suostuu tämän merkilliseen suunnitelmaan: ”Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit”.

Kovin paljoa emme saa tietää Marian elämäntilanteesta ja aiemmista vaiheista. Yksi piirre nousee kuitenkin kaiken yläpuolelle. Se on Marian nöyryys. Maria antaa meille esikuvan nöyrästä ja rohkeasta uskosta. Hän on esimerkki syvälle juurtuneesta uskonymmärryksestä ja Herran tahtoon vastaamisesta. Tietämättä tarkalleen mitä tuleman pitää, hän luottaa täysin Jumalalta saatuun viestiin. Ei pelkoa, ei ennakkoluuloja eikä kyseenlaistamista. Ei sosiaalisia paineita, ei pelkoja muiden mielipiteistä.

Marian usko oli yksinkertaista, kenties hyvin lapsenomaistakin, mutta pohjimmiltaan vahvaa uskoa. Olennaista ei ollut Maria tai usko, olennaista oli uskon kohde. Näin on myös kirkossa. Piispa Kalevi Toiviainen kiteytti sen Sammonlahden kirkon vihkiäispuheessaan oivallisesti: ”Täällä näet ei tarvitse olla mitään, koska Jumala on kaikki. Täällä ei tarvitse suorittaa mitään, koska Kristus on kaiken puolestamme tehnyt. Täällä tarvitsee vain sanoa Herralle: ’Tapahtukoon sinun tahtosi mukaan.’”

Hyvät seurakuntalaiset. Marianpäivänä sinulle vakuutetaan, oikein huutomerkin kanssa: Herra on kanssasi! Sammonlahden kirkon juhlapäivänä meille julistetaan: Jumala on sinulle armollinen. Tänään sinua kutsutaan luottamaan Jumalaan ja sanomaan: Tapahtukoon minulle ja minussa Jumalan tahto.