Mikkelin tuomiokirkossa 29.5.2022

Jeesus sanoi:
”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti.
Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.”
(Joh. 15:26–16:4).

 

Helatorstaina Jeesus astui taivaaseen. Hänen tehtävänsä maan päällä oli täytetty. Kaikki oli tehty, voitto synnin, kuoleman ja pahan vallasta oli saavutettu. Evankeliumiin ei tule enää mitään lisää. Jeesuksen maanpäällisen työn päättyminen merkitsi kirkon ajan ja tehtävän alkamista. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus valmistaa ja varustaa omiaan toimimaan työnsä jatkajina.

Evankeliumiteksti on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta. Hän piti sen oppilailleen vähän ennen kuolemaansa. Näin se on Jeesuksen testamentti omilleen. Hänen opettamiensa asioiden on tarkoitus ohjata seurakuntaa ja kristittyjä sinä aikana, jolloin Jeesus ei ole näkyvällä tavalla ihmisten keskellä. Hänen sanoillaan on siis erityistä painoarvoa Kristuksen taivaaseenastumisen ja hänen paluunsa välillä.

Jeesus halusi valmistaa seuraajansa vastuksiin ja vainoihin. Hän tiesi, ettei sanoman vieminen hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ihmisten pelastukseksi tulisi olemaan helppoa. Jeesus puhuu kaiken tämän lähimmille oppilailleen, ”ettei uskonne koetuksissa sortuisi”. Hän vahvistaa oppilaitaan siltä varalta, kun heidät tullaan erottamaan synagogasta. Ja vielä vakavammankin tulevaisuudenkuvan Jeesus esittää: ”Tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle.” Kristinuskon ensimmäisinä vuosisatoina Jeesuksen ennustama toteutui. Kristittyjä vainottiin heidän uskonsa vuoksi.

Tilanne on monin paikoin yhä samanlainen. Kristittyjä vainotaan uskonsa tähden eri puolilla maailmaa. World Watch List 2022 -raportin mukaan vähintään vakavaa vainoa ja syrjintää uskonsa vuoksi kokee nyt 360 miljoonaa kristittyä. Maailmanlaajuisesti arvioiden joka seitsemäs kristitty kokee vainoa uskonsa tähden.

Me Suomessa asuvat kristityt saamme elää ja asua moniin veljiimme ja sisariimme verrattuna rauhassa ja tunnustaa vapaasti uskoamme. Pinnan alla elävät kuitenkin myös omassa maassamme erilaiset ilmiöt, jotka tahtovat painaa kristittyjä marginaaliin. Kristinuskosta on tullut yhä enemmän vastakulttuuria jälkikristillisessä läntisessä maailmassa, myös Suomessa.

Tänään tässä messussa vihitään seitsemän teologian maisteria pappisvirkaan. Teille, Jussi, Kimmo, Sanni, Toni, Maija, Topi ja Tommi, päivän evankeliumissa on kaksi tärkeää papin tehtävään liittyvää korostusta. Ne ovat asioita, jotka eivät kuitenkaan ole yksin papeille kuuluvia, vaan yhtä hyvin jokaiselle kristitylle.

Ensinnä Jeesus yksinkertaisesta toteaa: ”Myös te olette minun todistajiani.” Jokainen kristitty ja aivan erityisesti kirkon palvelukseen kutsuttu ja pappisvirkaan vihitty on Kristuksen todistaja. Jumala haluaa, että kaikkialla välitetään evankeliumia Jeesuksesta. Tässä on jokaisen papin ydintehtävä. Teidät on kutsuttu Jumalan sanan ja sakramenttien kautta välittämään evankeliumia maailman Vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Tehtävänne on julistaa rohkeasti sitä evankeliumia, jolla on voima antaa synnit anteeksi ja viedä ihmiset taivaaseen asti. Tehtävä ei ole helppo nykyaikana, joka asettaa kyseenalaiseksi niin kirkon kuin uskon. Sitäkin tärkeämpää on muistaa Jeesuksen sana: ”Te olette minun todistajiani.

Toiseksi kristitty eikä pappikaan hoida todistajan tehtävää oman voiman ja viisauden varassa. Jeesus lupaa: ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta.

Jeesuksen antama puolustaja on Totuuden Henki. Nykyaika pyrkii suhteellistamaan totuuden, jos nyt ylipäänsä totuudelle annetaan mitään merkitystä hengellisissä asioissa. Meidän ei tulisi koskaan unohtaa, että rajankäynnissä kirkon sisällä ja sen ulkopuolella on kyse Jumalan sanan totuudesta. Se on eri asia kuin ihmisten mielipiteet, näkemykset ja asenteet, vaikka keskustelu usein alennetaan sille tasolle. Totuuden Henki haluaa johdattaa Kristuksen seuraajat siihen totuuteen, jonka Kaikkivaltias Jumala itse on Kristuksen kirkolle antanut. Erityisesti papin tehtävä on varjella apostolisen uskon sisältöä väärentämättömänä ja muuttumattomana.

Jumala antaa voiman todistajan tehtävän toteuttamiseen. Pyhä Henki toimii tavallisten ihmisten välityksellä. Hän ei ole vain jokin mukavien kokemusten ja tuntemusten tuoja. Pyhän Hengen voima on ylipäänsä harvoin kokemus. Hengen voima on ennen kaikkea julistamassamme evankeliumissa, joka herättää uskon Jeesukseen. Martti Luther kirjoittaa Vähässä katekismuksessa kolmannen uskonkappaleen selityksessä: ”Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa.”

Hyvät Jussi, Kimmo, Sanni, Toni, Maija, Topi ja Tommi. Tänään kirkon Herra Jeesus Kristus kutsuu teidät ja lähettää teidät todistajikseen. Raamatussa luvataan: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani.” (Apt. 1:8). Saatte siksi rohkein ja turvallisin mielin tänään tulla alttarin ääreen. Siellä Kristus itse varustaa teidät niillä lahjoilla, joita hän tietää teidän tarvitsevan. Hän itse lupaa olla kanssanne viranhoitonne kaikissa tilanteissa ja vaiheissa, kaikkina päivinä maailman loppuun asti.