Ruokolahden kirkossa 27.3.2022

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.” Maria kysyi enkeliltä: ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.” Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella – hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.” Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Niin enkeli lähti hänen luotaan. (Luuk. 1:26-38).

 

”Epävarmuus on kansanopiston normaalitila.” Tämä Jaakkiman kristillisen opiston rehtorina 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä toimineen Pentti Suihkosen toteamus kuvaa hyvin opiston vaiheita. Opiston 90-vuotisjuhlia piti alun perin viettää marianpäivänä 2020. Koronaepidemian vuoksi juhlat siirrettiin vuodella eteenpäin, mutta viime vuonnakin ne jouduttiin perumaan. Vuoden 2022 marianpäiväviikonloppuna on mahdollisuus viettää opiston perinteisiä toveripäiviä ja myöhästyneitä 90-vuotisjuhlia. Kiitollisina ajattelemme tänään menneitä vuosikymmeniä.

”Epävarmuus on kansanopiston normaalitila.” Tämä totuus sopii laajemminkin Jaakkiman opiston historiaan. Perustaminen ja toiminnan käynnistyminen vuonna 1929 Jaakkimassa ei käynyt hetkessä. Opiston alkuvuosikymmenten toiminta, sotavuosien tapahtumat, evakkotalvi Heinolassa, opiston sodan jälkeiset vuodet Lemillä puolustusvoimilta vuokratussa parakkikylässä, uuden paikan löytyminen Ruokolahden Sipiniemestä ja opistorakennuksen rakentaminen, sodanjälkeisen ajan kasvuvuodet ja koulutuksen muutokset sekä viimeksi yhdistyminen vuonna 2016 osaksi Kirkkopalveluja osoittavat, ettei Jaakkiman opiston vaiheet ole olleet tasapaksua kulkua vuodesta toiseen. Yli 90-vuoden historian voisi tiivistää kahteen sanaan, jotka minusta kuvaavat Jaakkiman kristillisen opiston, nykyisen STEP-koulutuksen Ruokolahden kampuksen historiaa: luottamus ja rohkeus.

Juhlapäivän evankeliumissa kerrotaan nuoresta, arkisesta, oppimattomasta palvelustytöstä Mariasta. Enkeli ilmestyi hänelle sanomaan, että Jumala on valinnut hänet Jeesuksen, maailman Vapahtajan, äidiksi. Enkeli sanoi: ”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.” Enkeli ei perustellut tai selittänyt Marian valintaa tai Jumalan armoa. Tämä riitti Marialle. Hän luotti Jumalan valintaan ja suostui hänen käyttöönsä. Maria luotti Jumalan suunnitelmaan tietämättä, mitä se merkitsi tai mihin se hänet johtaisi.

Epävarmuus ei ole yksin kansanopiston normaalitila. Viime vuodet olemme opetelleet sitä, että epävarmuus on ylipäänsä elämän normaalitila. Koronapandemia ja sota Ukrainassa ovat tästä kouriintuntuvia esimerkkejä. Ne ovat karistaneet pois ajatukset elämän hallitsemisesta ja varmuudesta. Tilalle on tullut epävarmuus, epätietoisuus, huoli. Näiden keskellä elämme ja rakennamme tulevaisuuttamme.

Marian luottamus on tänään meille rohkaisevana esikuvana. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat tarpeen, ennakoiminen on hyödyllistä ja varautuminen on viisautta, onpa kyse oppilaitoksen tai yksilön elämästä. Mutta näitäkin kipeämmin tarvitsemme luottamusta Jumalaan, joka armahtaa ja johdattaa. Luulenpa itse kunkin elämästä löytyvän niitä hetkiä, jolloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin painautua polvilleen Jumalan eteen ja pyytää: Herra, armahda minua. Herra, armahda meitä.

Kaikkivoipaisuuteen ja elämänhallintaan tuudittuneille nykyihmisille Marian esikuva on toisenlainen. Se oli jättäytymistä kaikkivaltiaan, ihmisiä rakastavan Jumalan käsiin ja luottamusta hänen johdatukseensa. Niin mekin saamme tänään tehdä. Saamme kuulla sanat: Älä pelkää, Jumala on suonut sinulle armonsa.

Nuoren Marian elämänasennetta ja uskoa kuvaa luottamuksen lisäksi rohkeus. Usein Maria kuvataan nöyränä ja lempeänä. Hänestä tehdyissä kuvissa tai patsaissa Maria tuskin koskaan katsoo kohti, vaan joko painaa katseensa alas, katsoo sylissä olevaa lastaan tai kohottaa katseen kohti taivasta. Tällä kaikella kuvataan Marian nöyryyttä.

Maria oli nöyrä, mutta hän oli myös rohkea. Marian rohkeus näkyy hänen vastauksessaan enkelille. Hän otti tehtävän vastaan: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Epävarmuudesta huolimatta ja tietämättä mitä edessä on Maria vastasi enkelin ilmoitukseen myöntävästi. Martti Lutherin mielestä Marian esikuvallisuuden ydin on ilmaistu hänen vastauksessaan enkelille.

Onko meillä rohkeutta vastata yhtä luottavaisesti Jumalalle? Rohkeutta vastata myöntävästi silloin, kun olemme hämmentyneet emmekä ymmärrä, miksi Jumala johdattaa meitä eteenpäin monenlaisten käsittämättömien vaiheiden kautta. Rohkeutta vastata myöntävästi, kun emme saa vastauksia kysymyksiimme. Rohkeutta vastata myöntävästi epävarmuuden ja epätietoisuuden keskellä. Rohkeus syntyy tietoisuudesta, että Jumala on armollinen; että kaikki on hänen käsissään.

Hyvät seurakuntalaiset. Muistan 1990-luvulta, että Jaakkiman opistolla toimi Rohkaisu-Akatemia. Taustalla oli rehtori Pentti Suihkosen näky siitä, että opisto tulisi tunnetuksi paikkana, jossa rääkkääntynyt ihminen elpyy, työlääntynyt motivoituu, sulkeutunut avautuu ja arka rohkaistuu. Nyt 2020-luvun maailmassa tämä tavoite sopii hyvin STEP-koulutuksen oppilaitokselle Ruokolahden kampuksella. Siinä tulee ilmi Jaakkiman kristillisen opiston historian kiteytys: luottamus ja rohkeus.

Tänään nuori Maria – hän voisi ikänsä ja taustansa puolesta hyvin olla STEP-koulutuksen opiskelija – on meille esikuvana luottamuksesta ja rohkeudesta. Marianpäivä kutsuu meitä uskon luottamukseen ja rohkeuteen. Silloin voimme toimia rohkaisijoina lähimmäisillemme. Jos noudatamme Marian esikuvaa ja rohkaistumme ottamaan vastaan oman tehtävämme, sanomme: Minäkin haluan olla Herran palvelija. Tapahtukoon minulle tahtosi mukaan.