Esikoiset ry:n kirkkopyhä

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” (Matt. 22:34-40).

 

Jeesuksen ajan juutalaiset elivät käskyjen, kieltojen ja kehotusten viidakossa. Juutalaisten lakikäsityksessä oli kolme kehää. Ensin oli ydin eli kymmenen liiton sanaa. Kyse on myös meidän tuntemistamme kymmenestä käskystä, tosin hieman eri muodossa. Toiseksi kymmenen liiton sanan ohella oli 613 kieltoa ja käskyä. Ne oli määritelty 365 päivän ja ihmisen 248 erillisen luun mukaan säädöksiksi. Nämä oli otettu suurelta osin Mooseksen kirjoista. Kolmannen ryhmän muodostivat ns. apukäskyt eli lain aitaus. Esimerkiksi sapatin 39 varsinaista käskyä vastaa kutakin joko 7 tai 39 apukäskyä, yhteensä 1521 määräystä.

Kaikkia näitä kolmea piiriä sekä rabbien yleistä lain opetusta kutsuttiin ”Tooraksi” eli ”Opetukseksi”. Yksi tekijä juutalaisen kansan huomattavassa menestyksessä eri tieteissä saattaisi olla rabbien perinne: asioihin on syvennyttävä pikkutarkasti ja etsittävä kirjoituksista monipuolisesti apua järjenkäytön tueksi.

Äsken kuulemamme evankeliumitekstin mukaan muuan kirjanoppinut kysyi Jeesukselta, mikä on suurin käsky laissa. Kaikki lukemattomat määräykset ja säädökset Jeesus tiivistää rakkauden kaksoiskäskyyn. Sen alkuosa oli Jeesukselle ja hänen kuulijoilleen hyvin tuttu. Jokainen hurskas juutalainen lausui sen aamuin illoin: ”Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme on yksi; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.” Mutta Jeesus ei tyytynyt tähän. Hän punoi käskyyn toisen osan, käytännössä ensimmäisen veroisen: ”Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Vielä Jeesus lisäsi: ”Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” Laki ja profeetat tarkoitti koko tuon ajan tunnettua Raamattua. Näin Jeesus alleviivasi rakkauden kaksoiskäskyn merkitystä.

Koko Vanhan testamentin ja sen selitysten viidakon keskelle Jeesus raivasi aukon. Tarvitaan vain rakkautta Jumalaan ja rakkautta lähimmäiseen. Martti Lutherkin sanoi, että sydämen turvautuminen ja uskominen tekee niin Jumalan kuin epäjumalan. Jos sydän on oikeassa suhteessa Jumalaan ja jos ensimmäistä käskyä ”Minä ole Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia” noudatetaan, seuraa itsestään kaikkien muiden käskyjen noudattaminen.

Heinolan pitäjänkirkossa saarnatessani monet muistot tulevat mieleen, työskentelinhän Heinolan maaseurakunnan kappalaisena vuosina 1987-2001. Pari vuosikymmentä sitten sain kerran kirkkoherranvirastoon merkillisen kirjeen. Tavallisen kirjekuoren sisältä löytyi kirjanen, joka oli erään tietokonealan yrityksen mainos. Kannessa luki isoilla kirjaimilla ”Kaikki mitä sinun tulee tietää ATK:sta saadaksesi täyden palvelun toimistostamme”. Kirjassa oli vain puhtaita, tyhjiä valkoisia sivuja.

Samanlaisen kirjasen voisi tehdä myös aiheesta ”Mitä sinun tulee tehdä päästäksesi osalliseksi Jumalan rakkaudesta”. Tyhjät valkoiset sivut kertoisivat, että kaikki tarpeellinen on jo tehty. Se tehtiin silloin, kun Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan sovittamaan meidän syntimme ja lunastamaan meidät vapaiksi synnin, pahan ja kuoleman vallasta.

Kristillinen rakkaus perustuu maailmaan tulleeseen Jumalan Pojan, Jeesuksen, rakkauteen. Hän antoi Henkensä meidän puolestamme. Tämä on osoitus Jumalan rakkaudesta. Jeesuksen rakkaus ei perustu siihen, mitä me olemme vaan mitä Jumala on. Jeesuksen rakkaus ei perustu siihen, mitä me teemme vaan mitä Jumala tekee. Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Hän on lunastanut meidät vapaiksi. Tätä Jeesus haluaa tänään meille vakuuttaa: Sinun syntisi annetaan anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Sinä olet lunastettu, sinä olet rakastettu.

Miten tämä kaikki liittyy rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäiseen osaan, ”rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi”? Olenhan puhunut Jumalan rakkaudesta meihin enkä meidän rakkaudestamme Jumalaan. Olen tehnyt sen tarkoituksella. Nimittäin me kykenemme rakastamaan Jumalaa vain siinä tapauksessa, että olemme itse ensin saaneet rakkautta. Raamattu sanoo sen näin: Jumala on jo rakastanut meitä, ennen kuin me alamme rakastaa häntä. Vain rakastettu voi rakastaa toista.

Jumala lahjoittaa ihmisille rakkauden. Näin hän on tehnyt tulemalla itse ihmiseksi Pojassaan Jeesuksessa. Hän on itse täyttänyt oman lakinsa vaatimuksen antamalla itsensä. Jumalan palvelemista vaativat käskyt on täytetty Jeesuksessa Kristuksessa, ja ihminen saa uskossa ottaa tämän lahjan vastaan. Hän voi luottaa siihen, että Jeesus on lain täyttymys. Näin suurin käsky täyttyy uskossa. Kristus antaa Jumalan rakkauden, ja usko ottaa sen omaksi.

Usko Jumalaan näkyy rakkautena ihmiseen. Martti Luther opastaa yksinkertaisesti: ”Jumala sanoo ihmisille: ’Ihminen, minä olen sinulle liian korkea, sinä et voi minua käsittää, minä olen antanut itseni sinulle lähimmäisessäsi; rakasta häntä, niin rakastat minua.'” Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen kietoutuvat näin olennaisesti yhteen.

Lähimmäisenrakkaus ei ole ihania tunteita. ”Rakasta lähimmäistäsi” tarkoittaa sananmukaisesti käännettynä: ”Tee rakkautta lähimmäisellesi!” Kysymys on pikemminkin tekemisestä kuin tunteista. Rakastaminen on paljon vaikeampaa kuin siitä puhuminen. Lähimmäisen rakastamiseen eivät riitä pelkät sanat, se vaatii tekoja. Se rakkaus, johon rakkauden kaksoiskäsky meitä ohjaa, ei ole vain myötätuntoa ja sääliä lähimmäistä kohtaan. Se on alttiutta auttaa ja palvella. Siihen meitä evankeliumi tänään opastaa.

Martti Luther opettaa: ”Jumala puhuu: tahdotko rakastaa minua, tahdotko tehdä minulle palveluksen, joka minua ilahduttaa? Katsohan vain tarkkaan, ettet minua sivuuta! Olen sinua kyllin lähellä jokaisessa ihmisparassa, joka tarvitsee sinun apuasi ja opetustasi. Voit tehdä hänelle kuinka paljon tai kuinka vähän tahansa – olet tehnyt sen minulle itselleni! Maailma on siis täynnä, täynnä Jumalaa; joka sopesta, ovesi edestä löydät Kristuksen!”

Rakkauden kaksoiskäskyn kahta osaa ei siis voi erottaa toisistaan. Ne kuuluvat yhteen. Usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen kulkevat aina käsi kädessä. Se on jokaisen kristityn syytä aina muistaa. Usko ja rakkaus ovat erottamattomat. Jumalanpalveluksessa Jumala vakuuttaa meille rakkauttaan, joka Pyhän Hengen kautta synnyttää ja vahvistaa meissä uskon häneen. Meidät lähetetään kirkosta maailmaan rakastamaan lähimmäistämme.