Savon Perinnepurjehtijoiden uuden veneen käyttöönotto

Tänään Savon Perinnepurjehtijoiden kolmas vene Ilmarinen otetaan juhlallisesti käyttöön. Näin Ruti- ja Lus-veneiden (rutilus = särki) laivasto täydentyy uudella veneellä, sopivasti itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna ja Mikkelin asuntomessujen lähestyessä. Perinneveneet välittävät jo itsessään kansamme ja kotiseutumme historiaa. Souturetket perinneveneillä Mikkelin rikkaassa kulttuurimaisemassa kertovat kotiseutumme vuosisataisista vaiheista. Samalla veneet välittävät myös kristillistä sanomaa.

Vene ja laiva ovat kristillisessä symboliikassa merkittäviä vertauskuvia. Ensimmäiset kristityt saivat aiheen laiva-symboliikkaan Vanhan testamentin kertomuksesta Nooan arkista ja psalmin kuvauksesta myrskyyn joutuneista merenkulkijoista. He turvautuivat hädässään Herraan, joka vei heidät kaivattuun satamaan. Uudessa testamentissa kerrotaan Jeesuksesta ja opetuslapsista veneessä myrskyisellä Gennesaretin järvellä. Jeesus tyynnytti myrskyn ja opetuslasten matka päättyi onnellisesti tavoiteltuun rantaan.

Laivasta ja veneestä on tullut tunnettu vertauskuva kirkosta. Kristus on laivan kapteeni. Jo vanhan ajan kirkollisiin opettajiin 200-luvulla kuulunut piispa Hippolytos käytti tätä vertausta todeten: Maailma on meri, jolla kirkko purjehtii kuin laiva, mutta aallot eivät voi sitä tuhota. Nooan arkin tavoin se kantaa jäsenensä taivaalliseen päämäärään. Laivan mastona on risti, koska pelastus on Jeesuksen ristin varassa, mutta samalla ilmaistaan, että Kristus itse on mukana kirkkonsa elämässä ja ohjaa sen taivaaseen. Näin jokaiseen veneeseen liittyy vahva hengellinen viesti kirkon tärkeästä merkityksestä kristityn elämässä. Elämän tyvenissä ja myrskyissä Kristus haluaa meitä hoitaa kirkossaan ja ohjata kerran perille taivaan kotiin.

Tänään voimme iloisin ja kiitollisin mielin ottaa käyttöön Savon Perinnepurjehtijoiden uuden veneen Ilmarisen ja pyytää Jumalan varjelusta veneretkille.