Savonlinnassa 26.5.2022

Hyvät viestin viejät

Viestin välittäminen eteenpäin on ollut aina tärkeää. Erilaisia tervehdyksiä, ohjeita, sanomia tai viestejä on haluttu välittää ja kuljettaa eteenpäin kohti määränpäätä. Tästä myös kristinuskon historia ja Raamatun monet kertomukset kertovat.

Viestipyhiinvaelluksella 2022 vesipullo toimii viestikapulana. Viestipyhiinvaellus etenee kesän aikana halki Suomen Savonlinnasta Turkuun Pyhän Olavin mannerreittiä pitkin ja sieltä edelleen Pyhän Olavin merireittiä pitkin kohti Ahvenanmaan Jomalaa. Viestikapulaa eteenpäin välittäessämme tällä reitillä viestimme on kohtuuden, kestävyyden ja toivon viesti. Tämä on erityisen tärkeä viesti tänä aikana.

Jumalan luoma maailma elää vedestä. Me ihmiset tarvitsemme puhdasta vettä. Suomessa saamme nauttia kirkkaista ja puhtaista luonnonvesistä. Tehtävämme on toimia tässä maailmassa siten, että puhdasta vettä olisi tarjolla myös tuleville sukupolville.

Tämän päämäärän saavuttamisessa meiltä kysytään kohtuutta. Luonnonvarojen tulisi riittää kaikille. Siksi tehtävämme on varjella niitä siten, että käytämme näitä luomislahjoja kohtuudella ja hoidamme niitä uskollisesti.

Raikas vesi auttaa jaksamaan pitkällä vaelluksella. Vesi antaa voimaa matkan rasituksiin. Ilman vettä mikään elämä maailmassa ei ole mahdollista.

Tänä aikana maailman kuohuessa ympärillämme tarvitsemme toivoa. Pienikin vesitilkka on sanoma toivosta. Veden avulla jaksan väsyneenäkin eteenpäin. Toivon viesti kätkeytyy myös äsken istuttamaamme pihlajaan. Istutimme sen siinä toivossa, että pienestä taimesta kasvaisi suuri puu.

Virressä 507 laulamme:

Toivo loistaa kirkkaana elämäni tiellä, kun vain sinä, Jumala, itse ohjaat siellä.

Viestipyhiinvaellus kutsuu kohtuuden, kestävyyden ja toivon matkalle. Tälle matkalle lähtijät saavat pyhiinvaelluspisteessä tietoa reiteistä, joita on kuljettu jo pitkään. Piste on myös levähdyksen paikka. Tänään tämä pyhiinvaelluspiste otetaan käyttöön.

Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, tämän pyhiinvaelluspisteen ja kaikki, jotka tänne tulevat.

 

Rukoilkaamme.

Taivaallinen Isä. Me ylistämme sinua lahjoistasi ja läsnäolostasi elämässämme. Sinun varassasi on koko luomakunnan elämä. Olet kutsunut meidät työtovereiksesi. Jumala, joka toimit ihmisten kautta, ohjaa meidän toimiamme. Anna Henkesi synnyttää vastuuta kaikkien hyvinvoinnista.

Rohkaise toivolla koko luomakuntaasi, siunaa kohtuullisuuden lahjalla, anna kestävyyttä rakkaudessa.

Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.