Puhe vankiladiakoni Kirsimaria Määtän virkaansiunaamisessa 26.10.2020 Naarajärven vankilassa Pieksämäellä

Hyvä Kirsimaria

Olet aloittanut vankiladiakonin virassa Naarajärven vankilassa syyskuun 2020 alussa. Virkaansiunaamisen piti olla syyskuun puolivälissä, mutta silloisen koronatilanteen vuoksi tilaisuutta lykättiin lokakuun loppuun. Nyt virkaansiunaamisesi osuu kirkkovuodessa viikkoon, joka puhuu Jeesuksen lähettiläistä. Tämä ajankohta on oikeastaan erityisen osuva tälle juhlahetkelle.

Vankiladiakonina työskentelet vankilassa sen ehdoilla, ohjeita ja sääntöjä noudattaen, osana vankilan työyhteisöä ja henkilökuntaa. Samanaikaisesti olet kirkon työntekijä, Jeesuksen lähettiläs vankilassa. Kirkossa on totuttu puhumaan vankilasielunhoidosta, joka on osa vankilan kuntouttavaa tehtävää. Taustalla on kristillinen ihmiskäsitys, johon kuuluu jokaisen luovuttamaton ihmisarvo. Samoin siihen liittyy ihmisen näkeminen fyysisenä, sosiaalisena, psyykkisenä ja hengellisenä kokonaisuutena.

Sielunhoidon kokonaisvaltaisuus merkitsee siis koko ihmisen kohtaamista, rehellisesti sellaisena kuin ihminen ja hänen elämänsä on. Onpa joku määritellyt, että ”kohtaaminen on sielunhoitoa ja sielunhoito on kohtaamista”. Tässä tehtävässä diakonia on vahvuutesi niin koulutuksen kuin työtavan näkökulmasta. Joskus vankilapappeja ja -diakoneja on kutsuttu ”ammattirakastajiksi” (ks. Minna Kumpukallio: Ammattirakastaja. Vankilapappien ammatillinen identiteetti. 2015). Kun ammattina on rakastaa, se on erityislaatuinen tehtävä niinkin karussa ympäristössä kuin vankila on.

Diakonian ytimessä on lähimmäisenrakkaus. Se ei merkitse mitään epämääräistä tunteisiin perustuvaa touhuilua. Erityisesti vankilassa korostuu diakonian vahva ammatillisuus ja yhteinen työ koko vankilan henkilökunnan kanssa. Tärkeää on muistaa, että edustat viranhoidossasi kirkkoa niin vangeille, henkilökunnalle kuin koko vankilayhteisölle.

Vankilasielunhoito on konkreettinen osoitus kirkon ja valtion yhteistyöstä ihmisen parhaaksi. Kyse on ihmisen perusoikeuksien toteuttamisesta tilanteessa, jossa vapautta joudutaan rajoittamaan. Lausun parhaat kiitokseni Naarajärven vankilalle ja sen johdolle vankilasielunhoidon hyvästä järjestämisestä ja yhteistyöstä tuomiokapitulin kanssa.

Kirsimaria, vankiladiakonin virassa olet uuden edessä. Se merkitsee monien asioiden opettelua, monenlaisia kysymyksiä ja varmasti usein riittämättömyyden kokemusta. Muista, että et ole omien voimiesi tai viisautesi varassa. Apua saat lähimmästä työyhteisöstäsi vankilasta. Olet tuomiokapitulin työyhteisön jäsen ja mielellämme olemme tukenasi. Ja ennen kaikkea muista: Kun Jeesus kutsuu ja lähettää työhön, hän myös varustaa siihen. Jeesuksen lähettiläänä et ole omalla asiallasi.

Tämän viikon Vanhan testamentin teksti (5. Moos. 31:6–8) on rohkaisu sinulle uudessa tehtävässäsi. Siinä Mooses kehottaa Joosuaa olemaan vahva ja rohkea. Hän sanoo: ”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.” Tämän lupauksen varassa saat kiitollisin mielin työskennellä Jeesuksen lähettiläänä Naarajärven vankilan vankiladiakonina.

Seppo Häkkinen