Kirkkoherra Arto Helteen virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Arto.

Valkealan seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Arto Helle asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Yhdessä tämän pyhäpäivän raamatunkohdassa ovat sanat: ”Näin sanoo Herra: – Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan.” (Jer. 6:16, toisen vuosikerran VT:n teksti). Jumalan sana kansalleen Jeremian kirjassa on viisas neuvo myös Valkealan seurakunnalle ja sen uudelle kirkkoherralle.

Neuvon mukaan on ensin tarpeen pysähtyä ja katsoa, minne ollaan menossa ja ottaa oppia menneisyydestä. Valkealan seurakunnalla on rikas kirkollinen historia, joka ulottuu vuosisatojen taakse. Vuodesta 1640 lähtien kymmenet kirkkoherrat ovat johtaneet tätä seurakuntaa. Haluan tässä yhteydessä kiittää kappalainen Merja Larvia, joka on lähes kolmen vuoden väliaikana hoitanut kirkkoherranvirkaa ja siirtyy syyskuun alusta eläkkeelle. Kiitos 14 vuoden työstäsi Valkealan seurakunnassa.

Kirkkoherra saa rakentaa viranhoitonsa Valkealan seurakunnassa vankalle hengelliselle perustalle ja tällä seudulla tehdylle vuosisataiselle seurakuntatyölle. ”Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista!” Tämä on hyvä neuvo sinulle, Arto. Valkeala on sinulle tuttu ja tärkeä paikka lapsuudesta saakka. Oletkin kertonut kokemuksenasi, että ikään kuin palaat kotiin. Liittyessäsi nyt Valkealan kirkkoherrojen pitkään ketjuun voit ammentaa tämän seurakunnan hengellisestä perinnöstä ja seurakuntatyön traditiosta. Ne kantavat myös kirkkoherraa.

Jumalan sana ei ainoastaan kehota katsomaan menneisyyteen, vaan myös tulevaisuuteen. ”Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan.” Valkealan seurakunnalla, Kouvolan seurakuntayhtymällä, hiippakunnallamme ja koko kirkollamme on edessään monella tavalla tuntematon tulevaisuus. Vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei ole ja oikean tien löytäminen voi olla vaikeaa. Siksi on hyvä muistaa amerikkalaisen herätyssaarnaaja D.L. Moodyn viisas ajatus: ”Herran palveluksessa voimme tehdä monta erehdystä, mutta suurin niistä on se, että emme tee yhtään mitään.”

Kirkkoherraan liittyvien monien odotusten ja kysymysten äärellä on sinun, Arto, pidettävä huolta ennen kaikkea kirkon perustehtävän toteutumisesta. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä niin seurakuntalaisten, työyhteisön kuin luottamushenkilöidenkin parissa. Samalla etsikää uusia tapoja sille, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta tavoittaisi mahdollisimman monen ihmisen.

Tulevaisuuteen kannustaa tietoisuus siitä, ettei mikään aika ole Jumalalle huonompi tai parempi kuin jokin toinen. Seurakunnalle jokaiseen aikakauteen sisältyy sekä uhkia että mahdollisuuksia. Kun jotkut ovet sulkeutuvat, toiset avautuvat. Valkealan seurakunnassa on tartuttava niihin mahdollisuuksiin, joita tämä aika tarjoaa. Kirkon sanomalle uskosta, toivosta ja rakkaudesta on kysyntää. Seurakunnalla on tulevaisuus, sillä Herra itse elää ja vaikuttaa kirkossaan. Tämän muistaessa voi löytää sen rauhan, johon Jumalan lupaus Jeremian kirjassa viittaa.

Jeremian kirjan sanat ovat osoitettu Jumalan kansalle, siis koko seurakunnalle. Tähän sisältyy samalla kirkkoherran viranhoitoa koskeva vapauttava sanoma. Kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta. Sen sinä, Arto, olet saanut, kun Valkealan seurakunta on kutsunut sinut kirkkoherrakseen. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua ja läheisiäsi nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Arto Helle asetetaan Valkealan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.