7.3.2021 Mikkelin tuomiokirkossa

Rakkaat kristityt, hyvä Arja.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun tuomiorovasti Arja Huuskonen asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tämä päivä on merkittävä myös Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana sinulla on vastuullisia tehtäviä hoidettavanasi hiippakunnassa. Tuomiokapitulin varapuheenjohtajana olet hiippakunnassa näköalapaikalla. Piispan työtoverina kannat vastuuta omaa seurakuntaa laajemmista asioista.

Hyvä Arja. Sinut asetetaan kirkkoherran virkaan, jonka nimikkeenä on tuomiorovasti. Tämä nimike kertoo kaksi olennaista asiaa tehtävästäsi.

Koululaisvitsin mukaan synkkyyden huippu on, kun tuomiorovasti saarnaa tuomiokirkossa tuomiosunnuntaina viimeisestä tuomiosta. Virkanimikkeen alkuosa ei kuitenkaan tule tuomio-sanasta, vaan kotia ja taloa tarkoittavasta domus-sanasta. Olet kotiseurakunnan kirkkoherra.

Ihminen odottaa löytävänsä seurakunnasta kodin. Liian usein seurakunnasta tulee mieleen organisaatio, hallinto tai virasto. Näillä kaikilla on paikkansa varsinkin suuren seurakunnan elämässä ja näitä tarvitaan. Mutta muista, että koti on ihmisen perustarve. Rakenna seurakuntaa kotina, jossa ihmisen on hyvä olla. Tästä virkanimikkeesi ensinnä sinua muistuttaa.

Toiseksi virkanimikkeen jälkimmäinen osa on rovasti. Se tulee latinan praepositus-sanasta, joka merkitsee ”eteen asetettu”. Tuomiorovasti on eteen asetettu. Virassasi on kyse johtajan tehtävästä. Ota tämä johtamistehtävä vakavasti ja hoida sitä vastuullisesti.

Seurakunnan johtajan tehtäväkenttään kuuluvat työyhteisön johtaminen, hallinnollinen johtaminen ja hengellinen johtaminen. Uuden testamentin johtamiskäsitteistä nousevat yllättävän ajankohtaiset painopisteet myös nykyajan kirkolliselle johtajalle.

Johtajuus on seurakuntaa varten, ei itseisarvo. Kirkkoherrana olet seurakuntaa varten ja koko seurakunnan paimen. Pidä tästä kiinni. Seurakunta on kaikkien jäsentensä yhteisö. Heidän palvelijakseen sinut on kutsuttu. Tällainen työnäky avaa paljon mahdollisuuksia. Sen toivon täällä Mikkelissä säilyvän.

Johtajan tehtävä on luonteeltaan palvelua, ei hallitsemista tai jossain erityisessä arvoasemassa olemista. Palvelevan johtajan ominaisuuksia ovat aitous, nöyryys, rohkeus ja kyky antaa anteeksi. Kirkkoherrana keskity huolehtimaan kokonaisuudesta ja siitä, että seurakunta yhteisönä voi menestyä.

Seurakunnan johtajan on muuttuvien aikojen ja olosuhteiden keskellä huolehdittava evankeliumin sanoman aitoudesta (apostolisuus) ja kirkon perustehtävän toteutumisesta. Toimi sen hyväksi, että sanoma pyhästä ja rakastavasta Jumalasta kuuluu kirkkaana tässä seurakunnassa.

Tee työtä sen puolesta, että evankeliumi Kristuksesta tulee sanoin ja teoin todelliseksi tällä paikkakunnalla, ihmisten ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Tämä kirkon perustehtävä on erityisen tärkeä nyt, kun koronavirusepidemian takia elämme hyvin erikoista aikaa. Nyt tarvitaan toivon ylläpitämistä, yhteisvastuullisuutta, toisista huolehtimista ja yhteisen hyvän puolesta toimimista.

Arja hyvä! Uudessa tehtävässäsi tuomiorovastina olet muutoksen edessä. Kokeneena seurakuntapappina sinulla on hyvät edellytykset löytää oma paikkasi ja tapasi hoitaa tuomiorovastin virkaa. Muista, että et hoida virkaa yksin. Seurakunta on sinut kutsunut ja esirukouksissa kantaa sinua. Työtoverit ja luottamushenkilöt ovat tukenasi.

Virkaanasettamispäiväsi psalmi alkaa sanoilla: ”Minun silmäni katsovat alati Herraan” (Ps. 25:15a). Tässä on kuvattu voimanlähteesi. Saat katsoa Herraan ja luottaa hänen apuunsa. Kristus, kirkon Herra, on kanssasi. Hän on johdattanut sinut tähän paikkaan ja tehtävään. Hän myös varustaa sinut palvelukseensa. Et ole pappina ja kirkkoherrana omien kykyjesi, voimiesi ja ymmärryksesi varassa. ”Minun silmäni katsovat alati Herraan.” Seurakunnan kaitsijakin on viime kädessä ylimmän kaitsijan laumassa ja hänen hoidossaan.

Hyvä seurakunta. Tänään Arja Huuskonen asetetaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.