Yhteisvastuukeräyksen tuoton luovutustilaisuus

 ”Nälän poistamiseen ei edes tarvittaisi tieteellisiä läpimurtoja, niiden sijaan tarvittaisiin tahtoa.” Näin totesitte avatessanne vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksen. Työtä tämän tavoitteen edistämiseksi on tehty kuluneen vuoden aikana monin tavoin.

Ensinnä tuhannet vapaaehtoiset ovat keränneet koko maassa Yhteisvastuukeräystä, jolla torjutaan nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Keräyskohde oli ajankohtainen ja se otettiin hyvin vastaan. Seurakuntien käyttöön tarjottiin uusia välineitä, joilla voitiin vastata ihmisten maksukäytäntöjen muuttumiseen ja käteisen rahan katoamiseen.

Keräyksen kokonaistuotto on 3 138 702,14 euroa. Nousua edellisvuoteen on 80 000 euroa. Keräyskustannukset puolestaan laskivat edellisvuoteen verrattuna 55 000 euroa. Tuotto jaetaan rahankeräysluvan mukaisesti siten, että 60 % menee ruokaturvan vahvistamiseen hauraimmissa maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % Kirkon diakoniarahaston ja 20 % keräävän seurakunnan kautta kotimaiseen diakoniaan nälän ja köyhyyden poistamiseksi.

Toiseksi Yhteisvastuukeräyksen Nälkä-työryhmä julkisti erityisesti suomalaista nälkää koskevan kannanoton. Sillä pyrittiin vaikuttamaan ennen kaikkea asenteisiin ja poliittiseen päätöksentekoon. Kannanoton mukaan ”Ihmisten hyvinvointi ei voi olla toisten armeliaisuuden varassa. Leipäjonoista olisi syytä päästä kokonaan eroon, mikä vaatii muutoksia yhteiskunnallisissa rakenteissa.” Sen keskeinen viesti oli: Nälkää ei tule nähdä, mutta nälkä tulee nähdä!

Kolmanneksi merkittävä tämän vuoden aikana syntynyt tulos on se, että kaikki keskeiset valtakunnalliset ruoka-aputoimijat saatiin yhteisen pöydän ääreen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlle (entinen RAY) laadittiin rahoitushakemus valtakunnallisesta ruoka-avun koordinointihankkeesta. Kaikki isot valtakunnalliset toimijat ovat sitoutuneet kumppanuuteen hanketta koordinoivan Kirkkopalvelut ry:n kanssa. Rahoituspäätöksestä riippuen toiminnan toivotaan käynnistyvän vuoden 2019 alussa.

Yhteisvastuukeräyksen esimiehenä kiitän teitä lämpimästi toimimisesta keräyksen suojelijana. Sillä on suurempi merkitys kuin tiedättekään. Arvostamme sitä suuresti niin keräysorganisaatiossa, Kirkkopalveluissa kuin koko kirkossamme. Parhaimman kiitoksen tuestanne Yhteisvastuukeräykselle osaisivat lausua ne lähimmäisemme, jotka keräyksen kautta ovat saaneet apua ahdinkoonsa.