Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentolan virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Hanne-Maaria.

Sulkavan seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Hanne-Maaria Rentola asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran virkaanasettaminen Sulkavalla tapahtuu mikkelinpäivänä. Kirkkovuoden pyhäpäivä tuo tärkeitä näköaloja kirkkoherran viranhoitoon.

Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Se on myös kirkkoherran ensimmäinen ja tärkein tehtävä: välittää Jumalan hyvää sanomaa, evankeliumia tälle paikkakunnalle. Hänen vastuullaan on huolehtia, että tämä kirkon perustehtävä pysyy ykkösasiana Sulkavan seurakunnassa muuttuvan toimintaympäristön ja muuttuvien olosuhteiden keskellä.

 

Hiippakuntamme nimikkoenkelin Mikaelin yhtenä nimityksenä on ”päästrategi” (archistrategos). Se liittyy oivallisesti seurakunnan johtajan tehtävään. Kirkkoherrakin on päästrategi, jonka viranhoitoon kuuluu pohtia seurakunnan tulevaisuuden kysymyksiä ja tehdä päätöksiä yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Muiden seurakuntien tavoin myös Sulkavalla joudutaan tekemään tulevaisuuteen liittyviä suuria ratkaisuja.

Enkelit ovat palvelijoita. Kirkkoherran virassa johtajuus ei ole itseisarvo, vaan johtaja on palvelija. Tutkimusten mukaan palveleva johtajuus vahvistaa luottamusta, luovuutta, työhön sitoutumista ja oikeudenmukaisuuden kokemusta. Lisäksi se parantaa tehokkuutta ja innovatiivisuutta. Palveleva johtaja auttaa muita kasvamaan ja onnistumaan. Johtaminen on syvimmiltään palvelutehtävä, josta Jeesus antoi esikuvan. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan (Matt. 20:28). Palvelevan johtajan ominaisuuksia ovat aitous, nöyryys, rohkeus ja kyky antaa anteeksi.

Mikkelinpäivä muistuttaa myös siitä, ketkä ovat suurimpia seurakunnassa. Taivasten valtakunnassa pienin ja heikoin on suurin. Siksi kirkkoherran tehtävänä on itse muistaa tämä ja muistuttaa tästä toisia. Olet, Hanne-Maaria, koko seurakunnan kirkkoherra, myös heitä varten, joiden yhteys kirkkoon on ohut ja hauras. Rakenna erityisesti kontakteja heihin, jotka jäävät syrjään, joiden tarpeita ei huomata ja joiden ääntä ei kuulla.

Viime aikoina on kuultu julkisuudessa puheenvuoroja, joissa ei enää uskota pienten ja syrjäisten seutujen elinmahdollisuuksiin. Kirkossa teemme työtä täällä asuvien ihmisten keskellä ja parhaaksi. Heitä haluamme puolustaa. Seurakunta elää sulkavalaisten rinnalla ja keskellä, jotta sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Kirkkoherran tehtävä on vaativa. Hänen vastuullaan on seurakunnan kokonaisuus. Kirkkoherra joutuu ottamaan vastaan seurakuntaan kohdistuvat odotukset ja kritiikin. Kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät kirkkoherralta monenlaisia valmiuksia. Lisäksi johtajuuteen liittyvät paineet sekä viranhaltijan persoonaan ja elämään kytkeytyvät odotukset lisäävät tehtävän haasteellisuutta.

Hyvä Hanne-Maaria, kun sinut asetetaan Sulkavan kirkkoherran virkaan, sinut asetetaan monenlaisten odotusten keskelle. Tehtävään liittyy myös paljon iloa ja myönteisiä puolia. Kirkkoherran virassa saat laittaa käyttöön kaikki lahjasi, taitosi, tietosi ja koko persoonasi. Se on tehtävä, joka koskettaa sinua ihmisenä hyvin kokonaisvaltaisesti, kaikkea sitä, mitä ihmisenä olet. Sinä tunnet seurakunnan ja seurakuntalaiset jo entuudestaan. Olet saanut seurakuntalaisten luottamuksen, kun he ovat valinneet sinut kirkkoherrakseen. Sinulla on hyvät lähtökohdat kirkkoherran viranhoitoon.

Monien odotusten ja paineiden keskellä sinua kantaa Jumalan lupaus, että hän on kanssasi joka päivä (Matt. 28:20). Voit turvata tehtävän antajaan. Et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi ja viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä. Hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Hyvä seurakunta. Tänään Hanne-Maaria Rentola asetetaan Sulkavan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.

 

Seppo Häkkinen