Järvenpäässä 1.9.2022

Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toi-nen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jee-sus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. (1. Kor. 3:9–11).

 

Tänään 1.9. tulee kuluneeksi tasan 150 vuotta siitä, kun ensimmäinen suomalainen diakonissa Mathilda Hoffman vihittiin Viipurin Pietari-Paavalin kirkossa diakonian virkaan. Tapahtuma oli jälkeenpäin katsottuna käänteentekevä. Vihkimyksestä alkoi maassamme ja kirkossamme ammatillisen diakonian aika. Suomalainen terveys- ja sosiaalialan koulutus, naisten ammatillinen koulutus ja kotisairaanhoito mahdollistuivat ja alkoivat kehittyä. Kirkkopalvelujen historiaa ja tehtäväkenttää ajatellen uuden oppilaitosrakennuksen peruskiven muuraus ei voisi osua parempaan ajankohtaan.

Tämä tilaisuus Järvenpään kampuksella on minulle myös henkilökohtaisesti merkittävä. Nimitäin 70 vuotta sitten, syksyllä 1952 isäni Auvo Häkkinen aloitti Luther-opistossa nuoriso-ohjaajaopinnot. Muutamia vuosia nuorisotyössä toimittuaan hän pääsi Seurakuntaopistoon jatkamaan opintojaan diakoniksi. Syksyllä 1957, siis 65 vuotta sitten, isäni valmistui ja vihittiin diakoniksi Järvenpään kirkossa. ”Teidät on kutsuttu Jumalan valtakunnan esitaistelijoiksi”, totesi piispa Eelis Gulin vihkimispuheessaan.

Tätä taustaa vasten olen kiitollinen siitä, että saan olla mukana STEP-koulutuksen uuden oppilaitoksen peruskiven muuraamisessa. Äitini on kirjoittanut meille pojilleen laatimaansa valokuvia sisältävään sukukirjaan: ”Luther-opisto – Seurakuntaopisto Järvenpää. Tämä opisto oli merkittävä koulutuspaikka Auvon elämässä.” Tämä kampus ja oppilaitos – millä nimellä se on milloinkin tunnettu – on ollut tärkeä paikka lukemattomille täällä opiskelleille sekä koko Suomen evankelis-luterilaiselle kirkollemme.

Tänään on siis hyvä katsoa historiaan ja arvostaa sitä koulutusta, jota tässä oppilaitoksessa on vuosikymmenten aikana annettu. Tänään on kuitenkin ennen kaikkea syytä katsoa tulevaan. Uusien tilojen rakentaminen ammatillisen koulutuksen ja kansanopiston käyttöön on merkki jatkuvuudesta ja tulevaisuudenuskosta. Erityisesti nykyisenä kasautuvien kriisien ja epävarmuuden aikana tarvitaan suuntautumista tulevaisuuteen. Me saamme perustaa työmme meitä edeltäneiden sukupolvien toiminnalle. Meidän tehtävämme on rakentaa edellytyksiä tulevien sukupolvien elämälle. Apostoli Paavalin sanoin: Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa.

STEP-koulutuksen uusi oppilaitosrakennus osoittaa konkreettisesti Kirkkopalvelujen toteuttavan koulutukseen ja sivistykseen liittyvää perustehtäväänsä. Koulutus on vahva investointi tulevaisuuteen. Näin tällä kampuksella rakennetaan paitsi yksilöiden myös koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta ja hyvinvointia. Suotta ei Kirkkopalvelujen visioksi ole valittu: Yhteinen hyvä. Sitä tämä oppilaitosrakennus osaltaan edistää.

Yksilön ja yhteisön yhteinen hyvä ei rakennu mistä tahansa arvoista. Kirkkopalvelujen ja sen myötä STEP-koulutuksen arvopohja perustuu kristilliseen uskoon. Se on osoittautunut aikojen kuluessa kestäväksi. Siitä apostoli Paavali muistuttaa: Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.

Kun tänään muurataan STEP-koulutuksen uuden oppilaitosrakennuksen peruskivi, teemme sen uskossa ja luottamuksessa Jeesukseen Kristukseen. Pyydämme hänen siunaustaan tämän rakennuksen suunnittelijoille, rakentajille ja kaikille, jotka osaltaan mahdollistavat uuden rakentamisen. Pyydämme hänen varjelustaan rakennusaikana. Pyydämme hänen siunaustaan kaikille niille, jotka aikanaan täällä opiskelevat ja tekevät työtä.

Siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumalan, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.