Ekumeeninen rukoushetki

Latinan sana stadium tulee kreikankielen sanasta stadion. Se on alun perin ollut pituusyksikkö, noin 190 metriä. Sillä mitattiin urheiluradan pituutta, siis matkaa, joka urheilijan oli juostava.

Tämän rakennuksen Saimaa Stadiumin rakentaminen on ollut matkantekoa. Se on vaatinut lukuisia suunnitelmia, laskelmia, piirustuksia ja päätöksiä sekä konkreettista rakentamista. Matkan aikana on arvioitu ja arvosteltu, mikä tästä oikein tulee. Nyt on aika pysähtyä hetkeksi; iloita siitä, että Saimaa Stadiumi on valmistunut. Nyt on aika kiittää kaikista ihmisistä, jotka ovat olleet tätä rakennusta suunnittelemassa ja rakentamassa. Nyt on juhlan aika.

Juhlan jälkeen matka jatkuu. Jos rakentaminen on ollut stadionin mittainen matka, edessä on maraton, kun toiminta näissä tiloissa alkaa. Edessä on vuosien ja vuosikymmenten ajan monenlaista toimintaa mikkeliläisten ja kaikkien täällä käyvien hyväksi. Saimaa Stadiumi on monitoimihalli, joka tarjoaa tilat ja toimintaa ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Roomalaiselta runoilija Juvenalikselta (50-135 jKr.) on peräisin lentävä lause ”Terve sielu terveessä ruumiissa” (”Mens sana in corpore sano”). Vanha sanonta on yhä ajankohtainen. Ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki eri elämänalueet kuuluvat yhteen. Ihminen voi hyvin, kun ruumis, sielu ja henki voivat hyvin. Tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin Saimaa Stadiumi tarjoaa hyvän mahdollisuuden, sopivathan nämä tilat liikunnan, kulttuurin, tutkimuksen ja opetuksen käyttöön, eri-ikäisille ja erilaisiin tarpeisiin.

Erityisen merkityksen Saimaa Stadiumi saa siitä, että se sijaitsee Mikkelissä, arkkienkeli Mikaelin kaupungissa. Traditiossa yksi hänestä käytetty nimitys on päästrategi (arkistrategos), siis se joka johti myös muita oikeaan päämäärään. Hänen tehtävänään oli saamansa tehtävän mukaisesti taistella pahaa vastaan sekä suojella ja puolustaa ihmisiä. Samalla se kertoo siitä, kuinka me tarvitsemme suojelusta, varjelusta ja siunausta. Kaupungin nimikkopyhimys Mikael antoi meille esikuvan toimia hyvän puolesta ja sitä esillä pitäen. Tänään käyttöön vihittävä Saimaa Stadiumi auttaa yhdessä rakentamaan Mikkelistä hyvinvoinnin ja hyvän tekemisen kaupunkia. Parhaimmillaan Saimaa Stadiumin tänään alkava matka luo hyvinvointia koko Kaakkois-Suomen alueelle ja laajalle joukolle ihmisiä.

Jumala on antanut luomakunnan ihmisen vastuulliseen hallintaan. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki kaikki, jotka Saimaa Stadiumissa vierailevat, toimivat ja työskentelevät.