Siltakylän seurakuntatalon käyttöönottojuhla

”Opetuslapset palasivat Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa: Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon Kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.” (Ap. t. 1:12-14).

Kristillisen kirkon alkuhetkistä lähtien seurakunta on kokoontunut yhteen. Katkelma Apostolin teoista kertoo, että kristityillä on alusta lähtien ollut kokoontumispaikkoja. Vähitellen kirkoista ja kappeleista tuli tärkeitä jumalanpalveluspaikkoja. Sen lisäksi olosuhteista ja mahdollisuuksista riippuen seurakunnilla on ollut erilaisia kokoontumistiloja. Vaikka nykyisin yhteydenpito onnistuu puhelimen ja internetin välityksellä, mikään ei voita sitä, kun seurakunta kokoontuu yhteen kasvoista kasvoihin. Vasta silloin syntyy kokemus yhteenkuuluvuudesta.

Pyhtään seurakunnalla on tänään harvinainen juhlapäivä, kun uusi Siltakylän seurakuntatalo otetaan juhlallisesti Jumalan sanalla ja rukouksella käyttöön. Viime aikoina seurakunnat ovat pikemminkin luopuneet tiloistaan kuin rakentaneet uutta. Tämän talon rakentamisessa on ollut monta vaihetta. Hanke on vaatinut niin seurakuntalaisilta kuin sitä eteenpäin vieneiltä viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä suurta kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä. Kyse on suuresta taloudellisesta ja henkisestä ponnistuksesta. Kiitos teille kaikille, jota olette eri tavoin mahdollistaneet tämän seurakuntatalon rakentamisen ja olleet sitä tekemässä.

Nya, fungerande och rena verksamhets utrymmen är en stor lättnad både för arbetstagare och församlingsbor. Olika grupper och kretsar kan nu samlas i Brobys nya församlingshem. Här finns plats för såväl församlingsbors familjefester, och för olika sammankomster för hela bygden. Idag får vi glädjas över alla de nya möjligheter som detta nya församlingshem erbjuder. Det är upp till er Pyttisbor hur ni vill utnyttja dessa utrymmen.

(Uudet, toimivat ja terveet tilat ovat suuri helpotus seurakunnan työntekijöille ja seurakuntalaisille. Erilaiset ryhmät voivat nyt kokoontua uudessa Siltakylän seurakuntatalossa. Täällä on tilaa niin seurakuntalaisten perhejuhlille kuin koko paikkakunnan yhteisille kokoontumisille. Tänään on siksi kiitoksen ja juhlan aika. Seurakuntatalo tarjoaa paljon uusia, myönteisiä mahdollisuuksia. Teistä pyhtääläisistä riippuu, kuinka hyvin osaatte ottaa talon käyttöön.)

Apostolien tekojen katkelma ensimmäisten kristittyjen kokoontumisista kertoo tilan lisäksi toisen merkittävän asian. Yhteen kokoontuivat hyvin erilaiset ihmiset ja kokoontumispaikassa oli tilaa monenlaisille henkilöille. Heistä kerrotaan, että ”he pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta”. Yhdessä he vahvistuivat uskossa Jumalaan, rakentuivat keskinäisessä yhteydessä ja lähtivät sitten kokoontumispaikastaan todistamaan Herrastaan sanoin ja teoin.

Siltakylän seurakuntatalossa eletään yhdessä todeksi kristillistä uskoa. Täällä ollaan koolla niin jaetun ilon kuin surun hetkillä. Täällä tuetaan ja rohkaistaan toinen toistaan. Täältä lähdetään kotiin uusin miettein ja voimin vakuuttuneina Jumalan huolenpidosta. Pitäkää huolta siitä, että seurakuntatalon ovi on helppo avata ja kynnys on matala, jotta tänne on helppo tulla sisään.

En av de mål som Pyttis församling har tagit till sig är att vara en bro mellan människan och det Heliga. Församlingen vill vara en gemenskap som lever bland människor i såväl fest som vardag. Den här tanken passar speciellt bra ihop med Broby församlingshem: alla är välkomna hit för att kunna möta varandra och Gud.

(Pyhtään seurakunta on ottanut tavoitteekseen olla silta ihmisen ja Pyhän välissä. Seurakunta haluaa olla yhteisö, joka elää ihmisen rinnalla niin arjessa kuin juhlassa. Tämä sopii erityisen hyvin myös tähän Siltakylän seurakuntataloon. Tänne kutsutaan kohtaamaan toinen toistamme ja Jumalaa.)

 

Tänään pyydämme, että Jumala antaa tälle seurakuntatalolle ja kaikille tänne tuleville siunauksensa. Rukoilemme, että Kristuksen rakkauden läsnäolo täyttäisi tämän talon. Anomme, että Pyhä Henki tekisi työtään ja saisi aikaan armollisen ja välittämisen ilmapiirin. Silloin Siltakylän seurakuntatalossa on jokaisen hyvä olla.