Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran Eija Murron virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Eija.

Anjalankosken seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Eija Murto asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran tehtävä on vaativa. Hänen vastuullaan on seurakunnan kokonaisuus. Osaltaan hän kantaa vastuuta myös Kouvolan seurakuntayhtymässä. Kirkkoherra joutuu ottamaan vastaan seurakuntaan kohdistuvat odotukset ja kritiikin. Kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät kirkkoherralta monenlaisia valmiuksia. Lisäksi johtajuuteen liittyvät paineet sekä viranhaltijan persoonaan ja elämään kytkeytyvät odotukset lisäävät tehtävän haasteellisuutta.

Oma haasteensa on siinä, että kirkkoherra joutuu kantamaan monet asiat ja vastuun yksin. Kirkkoherran virka on yksinäinen virka. Kirkkoherra ei kuitenkaan täytä omaa paikkaansa yksin tai erillään, vaan osana ihmisten yhteisöä. Tarkoitan tässä sekä työntekijöitä, luottamushenkilöitä että seurakuntalaisia täällä Anjalankoskella. On tärkeää, että luottamus rakentuu molempiin suuntiin. Ihanne on, että työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset voivat hyvillä mielin sanoa: siinä on meidän kirkkoherramme, ja kirkkoherra voi sanoa hyvillä mielin: tämä on meidän seurakuntamme. Tällaisen luottamuksen rakentamiseksi kannattaa nähdä vaivaa ja tehdä työtä. Siihen tässä seurakunnassa on hyvät edellytykset.

Hyvä Eija, kun sinut asetetaan Anjalankosken kirkkoherran virkaan, sinut asetetaan monenlaisten odotusten keskelle. Tehtävään liittyy myös paljon iloa ja myönteisiä puolia. Kirkkoherran virassa saat laittaa käyttöön kaikki lahjasi, taitosi, tietosi ja koko persoonasi. Se on tehtävä, joka koskettaa sinua ihmisenä hyvin kokonaisvaltaisesti, kaikkea sitä, mitä ihmisenä olet. Sinä tunnet seurakunnan ja seurakuntayhtymän jo entuudestaan. Sinulla on hyvät lähtökohdat kirkkoherran viranhoitoon.

Tämän pyhäpäivän ensimmäisen vuosikerran Vanhan testamentin lukukappaleessa (2. Moos. 4: 10-12) Mooses kamppailee kutsumuksensa kanssa. Hän pohtii, onko hänestä johtajan vaativaan tehtävään ja valittaa, ettei hän ole edes mikään hyvä puhuja. Silloin Jumala sanoo hänelle: ”Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.” Muista, Eija, tämä Jumalan lupaus kaikkien odotusten ja paineiden keskellä. Voit turvata tehtävän antajaan. Saat luottaa, että hän on kanssasi. Et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi ja viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä ja hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. ”Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.”

Hyvä seurakunta. Tänään Eija Murto asetetaan Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.

Seppo Häkkinen