Mikkelissä 16.12.2022

Samaa tietä tuli muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: »Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.» (Luuk. 10:33–35).

”Hoida häntä.” Tämä Jeesuksen vertauksessa oleva pyyntö ja kehotus on kristillisen lähimmäisenrakkauden keskeisiä ilmauksia. Eurooppalaisen kulttuurin tullessa 1200-luvulla näille seuduille se syrjäytti vähitellen pakanuuden. Sen tilalle tuli Jeesus nasaretilaisen käsky huolehtia kaikkein vähimmistä, huolenpitoa ja apua tarvitsevista lähimmäisistä. Laupias samarialainen on esikuva. Hän piti apua tarvitsevasta huolta. Tästä on kyse myös Mielen ja kuntoutuksen talossa.

Kaikkia Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintoja yhdistää se, että niissä toimitaan ihmisen parhaaksi. Tärkeintä on hoitaa ihmistä, ei systeemiä, ei organisaatiota, ei sote- tai hyvinvointialuetta. Ihminen on tärkein.

Jeesuksen opettamassa lähimmäisenrakkaudessa on sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän historian punainen lanka. Tänään tähän historiaan liitetään uusin pala, kun Mielen ja kuntoutuksen talo vihitään käyttöön. ”Hoida häntä” sopii motoksi sille työlle, jota tässä talossa ja koko sairaalakampuksella tehdään.

Tänään on kiitoksen ja juhlan aika. Mikkelin sairaalakampus on uudisrakentamisen osalta valmis. Samalla uuden kiinteistön valmistuminen merkitsee monia muutoksia potilaille, henkilökunnalle ja sairaalan toiminnalle. Edessä on myös suuri muutos, kun Etelä-Savon hyvinvointialue ottaa vastuulleen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisen.

”Hoida häntä” merkitsee ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista ja hoitamista. Se on hyvinvointialueen keskeinen pyrkimys. Sen toteutumiseen Mielen ja kuntoutuksen talo antaa entistä paremmat mahdollisuudet. Monen eri alan ammattilaiset ovat potilasta lähellä ja helposti saatavilla. Hoidon ja palvelujen kokonaisuus toteutuu yhdellä sairaalakampuksella. Erityisellä tavalla se tulee esille siinä, että Mikkeliin saadaan saattohoito-osasto. Ihmistä hoidetaan syntymästä kuolemaan. Täällä konkretisoituu laupiaan samarialaisen esimerkki: ”piti hänestä huolta”.

”Hoida häntä.” Tätä tehtävää toteutetaan hyvän, ihmisiä rakastavan Jumalan siunauksen turvin.  Pyydämme tänään hänen siunaustaan Mielen ja kuntoutuksen talolle, täällä hoitoa, kuntoutusta, tukea ja apua saaville, täällä asioiville ja työskenteleville sekä kaikelle täällä tehtävälle työlle.