Juvalla 27.8.2021

Juvan jyhkeä harmaakivikirkko ja uusi koulukampus sijaitsevat lähellä toisiaan. Läheisyyttä korostaa vielä se, että kaksi isoa puuta kaadettiin kirkon pääoven luota, jotta kirkko näkyisi entistä paremmin kampukselle.

Kirkon ja koulun läheisyys ei ole Juvalla ainoastaan rakennusten konkreettista läheisyyttä. Kyse on myös näiden kahden hyvinvointia ja hyvää elämää rakentavan yhteisön läheisyydestä. Juvalaiset olivat kaukonäköisiä, kun he vuonna 1442 halusivat tänne oman seurakunnan ja papin. Seurakunnan perustaminen merkitsi niin maallisen kuin hengellisen hyvinvoinnin kasvua. Oman paikallisyhteisön myötä on kehittynyt nykyinen hyvinvointiyhteiskunta. Sen tuoreimpana aikaansaannoksena on Martti Talvela -kampus. Tänään on syytä onnitella teitä juvalaisia uudesta koulukeskuksesta.

Mielessäni on erityisesti kaksi sanaa: Sivistys ja siunaus. Ne sopivat erinomaisesti tämän kampuksen avainsanoiksi.

Ensimmäinen sana on sivistys. Sana liittyy erityisellä tavalla Juvaan. Nimittäin Carl Axel Gottlund, Juvan kirkkoherran poika ja Helsingin yliopiston suomen kielen lehtori oli ensimmäisiä, joka käytti sivistys-sanaa 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Häntä aiemmin sanaa käytti yliopiston historian apulainen Reinhold von Becker.

Kielentutkija Martti Rapolan mukaan Becker ja Gottlund olivat saaneet sytykkeen sanan käyttöön kansankielestä. Beckerin ja Gottlundin kotiseuduilla Keski-Suomessa ja Länsi-Savossa sivistäminen ja sivisteleminen ja muut erilaiset muodot ovat esiintyneet vanhoina, esimerkiksi pinnan viimeistelevää puhdistusta, pellavan harjaamista ja ulkonaisen esiintymisen kohentamista tarkoittavana kansankielisinä murresanoina. (Heikki Kokko: Sivistyksen varhaista käsitehistoriaa. Kasvatus&Aika 4/2010).

Sivistykseen liittyvät ne monenlaiset tiedot ja taidot, joita kasvatuksen myötä ennen kaikkea opitaan kotona ja opiskellaan oppilaitoksissa. Uusissa tiloissa tähän on aiempaa paremmat edellytykset. Tärkeää on kuitenkin katsoa tietojen ja taitojen taakse ja nähdä, että sivistys on pohjimmiltaan enemmän. Se on ihmisen kokonaisvaltaista kasvua ehjäksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi.

Seurakunnan ja koulun yhteistyö tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia. Jo yksin historiallisista syistä näiden kahden yhteisön yhteisenä päämääränä on tarjota ja etsiä eväitä hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Juvalla yhteistyö on entuudestaan ollut vahvaa. Uudet toimitilat tarjoavat siihen entistä paremman mahdollisuuden. Syksyllä kampuksella alkaa koulupastoritoiminta.

Sivistys on olennainen osa ihmiseksi kasvamista ja ihmisenä elämistä. ”Sivistys on muutosvoima kohti parempaa maailmaa.” (FT Seppo Niemelä: Sivistyminen. 2011, s 46). Tällaista tehtävää Martti Talvela -kampus palvelee varhaiskasvatuksesta lukioon saakka. Juvan uusi koulukeskus on vahva viesti uskosta tulevaisuuteen.

Toinen sana on siunaus. Viimeksi kuluneet puolitoista vuotta ovat opettaneet meille kouriintuntuvalla tavalla, ettei elämässä ole itsestäänselvyyksiä. Elämä on lahja, kasvu on ihme ja oppiminen elämänmittainen tehtävä. Uusissa tiloissa on ilo opiskella elämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja saada hyvän elämän eväitä. Siihen tarvitaan kaiken muun lisäksi siunausta.

Latinan kielen sana siunaus (benediktio) tulee kahdesta sanasta bene ja dicere, hyvää ja puhua. Suoraan suomeksi käännettynä siunaus merkitsee ”puhua hyvää”. Siunaus on kuitenkin enemmän kuin hyvän puhumista, vaikka sekin on nykyisin entistä ajankohtaisempaa. Se on hyvän toivottamista Jumalan nimessä. Siihen sisältyy vahva luottamus siihen, että hän myös toteuttaa sen hyvän, mitä me toiselle toivomme. Siunauksessa on kyse Jumalan johdatuksen ja läsnäolon pyytämisestä sekä hänen tahtonsa toteutumisesta.

Samalla siunaus kutsuu meitä kaikkia toimimaan yhdessä sen puolesta, että tässä koulukeskuksessa on jokaisen hyvä olla, kasvaa ja opiskella. Tällainen siunaus kantakoon Martti Talvela -kampusta, teitä oppilaita, opettajia ja henkilökuntaa, kaikkea täällä tehtävää työtä ja täällä tapahtuvaa toimintaa.