Luumäen kirkossa 9.10.2022

Rakkaat kristityt, hyvä Ilpo.

Luumäen seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Ilpo Parviainen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Ilpo Parviainen asetetaan kirkkoherran virkaan tilanteessa, joka jää historiaan poikkeusaikana. Kuluvaa 2020-lukua on kuvattu kasautuvien kriisien ajaksi. Koronapandemia toi mukanaan epävarmuuden ja huolen tulevaisuudesta. Sota Ukrainassa on tuonut sodan Eurooppaan, lähelle maatamme. Kannamme yhdessä huolta siitä, miten maanosallemme ja meille käy. Eikä jo pitkään jatkunut ilmastonmuutos ole muiden kriisien alta kadonnut minnekään. Päinvastoin sen vaikutukset tuntuvat entistä vahvempina. Moni huolehtii tulevasta talvesta ja selviytymisestä kasvavista menoista.

Erityisesti tällaisina poikkeusaikoina kirkon perussanomalle ja -työlle on tarvetta. Seurakuntatyö jo sinällään vahvistaa henkistä huoltovarmuutta. Olkoon seurakunta sinun, Ilpo, johdossasi toivon ja tulevaisuudenuskon välittäjä kaikille luumäkeläisille. Muutosten ja epävarmuuden keskellä me tarvitsemme vakautta ja luottamusta, sellaista, joka pysyy ja joka ei muutu. Se on tarpeen Luumäen seurakunnassa myös siksi, että viime vuosina on täällä ollut paljon henkilöstövaihdoksia.

Luumäki täyttää tänä vuonna 380 vuotta. Pitkän historian aikana on tällä paikkakunnalla eletty monenlaisia aikoja. Sinä liityt tässä seurakunnassa vuosisatojen aikana palvelleiden kirkkoherrojen pitkään ketjuun. Se merkitsee, että kukin kirkkoherra on vuorollaan jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan pitkään historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävänä on tunnistaa tämän ajan kysymykset ja etsiä niihin vastauksia kirkon perustehtävästä.

Tämän pyhäpäivän psalmin antifoni kuluu: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni,se on valo minun matkallani.” (Ps. 119:105). Kaiken muutoksen ja tulevaisuuden kysymysten keskellä Jumalan sana on lamppu, joka näyttää tietä eteenpäin. Vaikka maailma ympärillämme muuttuu, tulevaisuuteen kohdistuu uhkakuvia ja seurakunnalla on jatkuvasti edessään uusia haasteita, Jumalan sana pysyy. Siksi kirkon työllä Luumäellä on tulevaisuus. Jumalan sanan lupaukset kantavat. Ne antavat lujan pohjan Luumäen seurakunnan elämälle, kuten myös kirkkoherran viranhoidolle.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Voit hoitaa virkaasi luottavaisin mielin. Viranhoitoon sinulla on persoonasi ja kokemuksesi vuoksi hyvät lähtökohdat. Tulet Luumäen seurakunnan palvelukseen Puolustusvoimista. Vaikka nämä kaksi organisaatiota ovat erilaisia, on niillä myös paljon yhteistä. Erityisesti nykyisenä aikana kenttärovastin kokemuksestasi on paljon hyötyä. Käytä Jumalan sinulle antamia lahjoja tämän seurakunnan hyväksi.

Muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta. Ennen kaikkea pidä mielessäsi, että elämässä, pappisvirassa ja kirkkoherran tehtävässä olet lopulta Jumalan läsnäolon, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Olet Jumalan tehtävässä ja hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua ja läheisiäsi nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Ilpo Parviainen asetetaan Luumäen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.