Lappeenrannassa 12.5.2023

Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. (Room. 12:6–12).

 

Tänään on juhlan aika. Pelastuslaitoksen työstä juhla on useimmiten kaukana. Se on pikemminkin jatkuvaa, ympärivuorokautista arkea. Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat sen kokonaisuuden, jonka valmiutta ylläpidetään koko ajan. Hälytys voi tulla milloin vain.

Työ toisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi on jatkuvaa, arkista työtä. Mutta tänään on juhlan aika. Lauritsalan uusi paloasema vihitään käyttöön. Pyydämme siunausta täällä työskenteleville ja täällä tehtävälle työlle. Samalla iloitsemme siitä, että paloasemalla työskentelevä pelastuslaitoksen henkilöstö saa hyvät, turvalliset ja terveet toimitilat.

Kiitän kutsusta Lauritsalan paloaseman vihkiäisiin. Minulle tämä on merkittävä siksi, että olemme lapsuuteni kotikaupungissa ja nuoruuteni maisemissa. Kotini sijaitsi pienen matkan päässä tästä, jäähallin lähellä.

Suomalaista yhteiskuntaa on kuvattu organisoiduksi lähimmäisenrakkaudeksi. Ehkä parhaimmillaan se tulee ilmi pelastustoimessa. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaisille aiheista, jotka sopivat hyvin tähän päivään ja Lauritsalan uudella paloasemalla tehtävään työhön. Se on pohjimmiltaan kutsumustyötä. Paavali käyttää sanaa armolahja. Voisi sanoa, että täällä työskentelevillä on toisista huolehtimisen ja itsensä alttiiksi laittamisen armolahja, tehtävästä riippumatta.

Paavali nostaa esille keskeisiä organisaatiossa ja työyhteisössä tarvittavia asioita: palvelu, johtaminen, auttaminen, hyvässä kiinni pysyminen, lähimmäisenrakkaus, kunnioitus, innokkuus, kestävyys. Kyse on samasta, joka on kiteytetty pelastusalan arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti – yhteistyössä.

Apostoli vie ajatukset kuitenkin vielä syvemmälle. Hän puhuu Hengen tulen palamisesta – hauska kielikuva paloaseman vihkiäistilaisuudessa -, toivosta, rukouksesta. Kyse on henkisistä ja hengellisistä voimavaroista. Niitä tarvitaan tavallisen arjen lisäksi erityisesti vaikeiden aikojen ja tilanteiden keskellä, on kyse sitten yksilön ja työyhteisön ongelmista tai organisaation ja yhteiskunnan kriiseistä.

Oleellista on myös muistaa hänet, joka on meille antanut erilaiset lahjat ja tahdon palvella. Luojamme on jakanut meille taitoa ja viisautta niin, että yhdessä selviämme mahdottomiltakin tuntuvista haasteista. Eikä hän jätä meitä yksin silloinkaan vaan lupaa kuulla rukouksemme ja huokauksemme. Siksi pyydämme tänään hyvän Jumalan siunausta Lauritsalan paloasemalla työskenteleville ja täällä tehtävälle työlle.