Seurakunnan 100-vuotisjuhlapuun istuttaminen

Puun istuttaminen seurakunnan 100-vuotisjuhlapäivänä sopii erityisen hyvin Kuusankoskelle. Puunjalostus ja metsäteollisuus ovat tämän paikkakunnan elinvoiman lähde. Puu on tuonut Kuusankoskelle työtä ja toimeentuloa. Siksi juhlavuoden puu viittaa näkyvällä tavalla paikkakunnan ja seurakunnan historiaan. Se on kiitollisuuden osoitus menneiden sukupolvien työlle.

Puun istuttaminen on myös vahva tulevaisuudenuskon merkki. Kristinuskossa puu kuvaa Jumalan luomisvoimaa ja hänen luomaansa elämää (1. Moos. 1:11, 2:9). Jumala pitää huolta luomastaan maailmasta. Samanaikaisesti hän on antanut ihmiselle tehtävän. Puu sisältää siis kaksinkertaisen viestin. Jumala antaa kasvun, mutta meidän tehtävämme on mahdollistaa se.

Ensimmäisessä kirjeessään Korintin seurakunnalle apostoli Paavali toteaa: ”Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät. Jos yksi sanoo: ”Minä olen Paavalin puolella”, toinen taas: ”Minä Apolloksen”, ettekö silloin ole kuin ihmiset ainakin? Mikä sitten Apollos on? Tai Paavali? He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.” (1. Kor. 3:3-9).

Kuusankosken seurakunnan merkkivuosi ja tänään istuttamamme puu viestittävät siitä, että seurakunnan ja kirkon elämässä pohjimmiltaan kaikki on Jumalan varassa. Hän antaa kasvun. Se tuo turvallisuuden tulevaisuuteen. Jumala pitää huolta Kuusankosken seurakunnasta. Saamme luottaa hänen huolenpitoonsa.

Juhlavuoden puu muistuttaa myös siitä, että meidät kirkon jäsenet kutsutaan Jumalan työtovereiksi. Se on luottamuksen osoitus. Teillä kuusankoskelaisilla on Jumalan työtovereina vastuu omasta kotiseurakunnastanne. Vaikka Jumala antaa kasvun, istuttajia ja kastelijoita tarvitaan. Siksi rakastakaa omaa seurakuntaanne, toimikaa sen parhaaksi ja rakentakaa sen tulevaisuutta.

Kuusankosken seurakunnan 100-vuotisjuhlapuu on kiitollisuuden osoitus menneille sukupolville, muistutus nykyajan vastuusta ja merkki Jumalan antamasta tulevaisuudenuskosta.