Iitin kirkkoherran Mikko Pelkosen virkaanasettaminen

Rakkaat kristityt, hyvä Mikko.

Iitissä on ollut oma seurakunta vuodesta 1539 ja kirkkoherra jo vuodesta 1515. Se tarkoittaa, että kirkkoherrojen ketju täällä on pitkä. Siihen ketjuun on nyt tullut uusi lenkki, kun Mikko Pelkonen asetetaan kirkkoherran virkaan.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Mikko Pelkonen on 31. Iitin kirkkoherra. Ketju on pitkä. Se merkitsee, että kukin kirkkoherra on vuorollaan jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan pitkään historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävänä on tunnistaa tämän ajan kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia. Kristuksen kirkon rikkaasta uskon perinnöstä on hyvä ammentaa, mutta työn päämäärän on oltava tulevaisuudessa.

Pitkä kirkkoherrojen ketju merkitsee myös sitä, että siihen mahtuu monia erilaisia persoonia. Jokainen on ollut omanlaisensa. Uuden kirkkoherran virkaanasettaminen tapahtuu sunnuntaina, joka on otsikoitu kirkkokäsikirjassa ”Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa”. Yhdessä tämän pyhäpäivän raamatunkohdassa, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, tämä kiteytetään viisaasti: Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina.” (1. Piet. 4:10). Me olemme saaneet erilaisia armolahjoja, kuten apostoli Paavali opettaa (Room. 12:6-16). Niitä tulee käyttää seurakunnan parhaaksi. Listassa on myös johtamisen armolahja. ”Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti”, kuuluu apostolin opastus. Johtaminen ei ole jotain muiden tehtävien ohessa itsestään hoituvaa tai jonkinlaista toisen käden touhuilua. Se on tarmokkuutta vaativaa työtä.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen pitää huolta erityisesti kahdesta asiasta.

Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Siitä kertoo ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ilmaistu kirkon työn tavoite: ”jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta” (1. Piet. 4:11).

Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu kaikkien iittiläisten kirkkoherraksi. Ole siis aktiivinen yhteyksien rakentaja. Tässäkin asiassa toimi apostolin kehotuksen mukaan tarmokkaasti. Tähän sinulla on hyvät lähtökohdat, olethan toiminut pitkään kirkkoherrana.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, johon sinut asetetaan hoitamaan virkaasi Iitin seurakunnan kirkkoherrana. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta. Tätä erityisesti korostan. Iitin seurakunnassa tarvitaan keskinäistä luottamusta, yhteistyön henkeä ja yhteisiin päämääriin pyrkimistä. Siitä te kaikki kannatte yhdessä vastuun.

”Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti”, opastaa apostoli Paavali. Se ei pohjimmiltaan tapahdu omin voimin tai kyvyin, vaan ”saamamme armon mukaan”. Olet sekä yksityisenä ihmisenä että kirkkoherrana Jumalan avun ja armon varassa. Ne kantavat sinua niin omassa elämässäsi kuin seurakunnan johtajan tehtävässä. Tämän sunnuntain antifonin teksti jääköön sinulle rohkaisuksi ja muistolauseeksi. ”Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan!” (Ps. 119: 169). Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän antaa ymmärrystä sanansa mukaan. Siksi saat jättää kaiken Jumalan käteen, hän pitää sinusta huolen.

Hyvä seurakunta. Tänään Mikko Pelkonen asetetaan Iitin seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.

Seppo Häkkinen