Kirkkoherra Janne Hatakan virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Janne.

Heinolan seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Janne Hatakka asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran virkaanasettaminen tapahtuu Heinolan pitäjänkirkossa. Syyt tähän ovat käytännölliset; kirkko on suurempi kuin kaupunginkirkko ja juhla kirkkokahveineen on helppo järjestää viereisessä seurakuntatalossa. Mutta loppujen lopuksi virkaanasettaminen juuri tässä kirkossa on onnistunut päätös. Se kertoo kolmesta tärkeästä asiasta kirkkoherran viranhoidossa.

Ensinnä virkaanasettaminen vuonna 1755 rakennetussa vanhassa kirkossa puhuu Heinolan seurakunnan pitkästä historiasta. Liityt, Janne, uutena lenkkinä kirkkoherrojen pitkään ketjuun. Kukin kirkkoherra vuorollaan on jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan pitkään historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävä on tunnistaa ja etsiä vastauksia niihin kysymyksiin, joita tämä aika asettaa. Kristuksen kirkon rikkaasta uskon perinnöstä on hyvä ammentaa, mutta työn päämäärän on oltava tulevaisuudessa.

Historiasta kertoo sekin, että tulet Hollolasta. Ennen kuin Heinolaan satoja vuosia sitten saatiin oma pappi ja aikanaan oma seurakunta, Hollolan papit hoitivat tätä seutua. Näin hauskalla tavalla historia toistaa itseään. Hollolan kappalaisesta tulee Heinolan kirkkoherra.

Pitkä kirkkoherrojen ketju merkitsee myös sitä, että siihen mahtuu monia erilaisia persoonia. Jokainen on ollut omanlaisensa. Sinäkin, Janne, saat hoitaa virkaa omalla tavallasi ja persoonallasi. Monenlaisia odotuksia kohdistuu kirkkoherran vastuulliseen tehtävään. Kaikkien näiden odotusten keskellä on olennaisinta erottaa tärkein. Seurakunnan johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava ennen kaikkea kirkon perustehtävän toteutumisesta. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Heinolan seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Toiseksi Heinolan pitäjänkirkossa pappi palvelee Kristuksen jalkojen juuressa. Alttaritaulu on maalattu ja sijoitettu siten, että pappi on siinä suoraan Vapahtajan jalkojen alla. Kun palvelin yli 14 vuotta tässä kirkossa, tämä yksityiskohta puhutteli minua aina vain enemmän. Kun polvistuin alttaripöydän ääreen, tajusin joka kerta sen, kuinka olen ainoastaan Kristuksen palvelija, asetettu toimimaan hänen jalkojensa juuressa.

Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista, ei hallitsemista tai erityisessä arvoasemassa olemista. Kirkkoherran virassa johtajuus ei ole itseisarvo, vaan johtaja on palvelija. Hänen tehtävänsä on mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa seurakuntatyö Heinolassa.

Kirkkoherran tehtävään kuuluu pitää huolta siitä, että seurakunnan elämä on Jumalan tahdon mukaista. Siihen tarvitaan yhtäältä tietoa ja taitoa, toisaalta rohkeutta ja kypsyyttä pitää esillä seurakuntaa rakentavia asioita ja arvoja. Muista, että olet koko seurakunnan kirkkoherra, myös heitä varten, joiden yhteys kirkkoon on ohut ja hauras. Tehtävääsi liittyy myös työyhteisön johtajuus, kuten myös yhteyksien rakentaminen niin seurakunnan sisällä kuin laajasti tällä paikkakunnalla.

Kaikki tämä edellä kuultu kuulostaa kovin vaativalta. Siihen liittyy kolmas yksityiskohta tässä kirkossa.

Papilla on omalla paikallaan sivupenkissä istuessaan koko ajan silmiensä edessä kirkon etelänpuoleinen lasimaalaus. Lukemattomia kertoja olen katsonut tuota ikkunaa ja lukenut siihen kirjoitetut Jeesuksen sanat: ”Syntisi ovat anteeksiannetut.” Siinä on sanottu uskomme ydin. Papin silmien edessä nuo sanat ovat jatkuva muistutus siitä evankeliumista, jota pappi on asetettu julistamaan seurakunnassa ja koko Kristuksen kirkossa. Syntien anteeksiantamisen evankeliumi ei yksinkertaisesti pääse unohtumaan tässä seurakunnassa palvelevalta papilta. Se on hyvä, sillä siinä on kirkon aarre. Jos se katoaa, kirkko ei ole enää kirkko.

”Syntisi ovat anteeksiannetut”, julistaa lasimaalauksen teksti. On hyvä, että juuri tuo teksti on papin edessä, sillä myös hän itse tarvitsee tätä sanomaa. Ilman armon evankeliumia ei kirkkoherran virassa jaksa. Evankeliumi kantaa myös evankeliumin julistajaa. Siitä sinäkin saat elää ja sen varassa hoitaa virkaasi. Armo on kantanut ja kantaa myös sinua.

Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Et siis hoida virkaasi yksin. Jumala on kanssasi kaikissa vaiheissa.

Myös seurakunnalla on vastuunsa kirkkoherrastaan. Hän tarvitsee työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta. Tässä on teidän yhteinen tehtävänne.

Hyvä seurakunta. Tänään Janne Hatakka asetetaan Heinolan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.