Marian kirkossa Haminassa 15.5.2022

Rakkaat kristityt, hyvä Anna.

Haminan seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Anna Kinnunen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Nykyinen Haminan seurakunta kantaa aikaisempien Vehkalahden, Virolahden, Haminan ja Miehikkälän seurakuntien perinteitä. Seurakunta on maamme ja hiippakuntamme vanhimpia. Sen juuret ulottuvat yli 700 vuoden taakse. Täällä on eletty ja koettu monenlaisia kansamme historian vaiheita. Siitä kertoo osaltaan tänään vietettävä kaatuneiden muistopäivä. Jumalanpalveluksissa ja seppeleenlaskuissa muistamme ja kunnioitamme heitä, jotka ovat sodissa kaatuneet isänmaamme vapauden ja itsenäisyyden puolesta.

Anna Kinnunen asetetaan kirkkoherran virkaan tilanteessa, joka jää historiaan poikkeusaikana. Kuluvaa 2020-lukua on kuvattu kasautuvien kriisien ajaksi. Koronapandemia toi mukanaan epävarmuuden ja huolen tulevaisuudesta. Sota Ukrainassa on tuonut sodan Eurooppaan, lähelle maatamme. Kannamme yhdessä huolta siitä, miten meille käy. Eikä jo pitkään jatkunut ilmastonmuutos ole muiden kriisien alta kadonnut minnekään. Päinvastoin sen vaikutukset tuntuvat entistä vahvempina.

Erityisesti tällaisina poikkeusaikoina kirkon perussanomalle ja -työlle on tarvetta. Olkoon seurakunta sinun, Anna, johdossasi toivon ja tulevaisuudenuskon välittäjä kaikille haminalaisille, virolahtelaisille ja miehikkäläläisille. Muutosten ja epävarmuuden keskellä me tarvitsemme vakautta ja luottamusta, sellaista, joka pysyy ja joka ei muutu. Siitä muistuttaa tässä Marian kirkossa yksi yksityiskohta, joka puhuttelee minua joka kerta tähän kirkkoon tullessani.

Tämä kirkko rakennettiin 1300-luvulla. Myöhemmät muutostyöt ja korjaukset ovat rikkoneet keskiaikaiset rakenteet. Tulipalot ovat tärvelleet kirkon sisustuksen ja seinämaalaukset. Viholliset ovat ryöstäneet sitä kirkon esineistöä, jota uskonpuhdistuksen ajalla kruunun miehiltä säästyi. Kirkko on kokenut monia muutoksia. Jotain alkuperäistä on silti säilynyt. Kirkon itäpäädyssä näkyy edelleen vihkiristi. Risti kestää aikojen muutokset.

Hyvä Anna. Risti kestää aikojen muutokset. Se muistuttaa kirkkoherraa kirkon perustehtävästä. Sinä liityt tässä seurakunnassa vuosisatojen aikana palvelleiden kirkkoherrojen pitkään ketjuun. Se merkitsee, että kukin kirkkoherra on vuorollaan jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävänä on tunnistaa tämän ajan kysymykset ja etsiä niihin vastauksia kirkon perustehtävästä. Risti kestää aikojen muutokset.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Voit hoitaa virkaasi luottavaisin mielin. Seurakunta on sinut yksimielisesti kutsunut kirkkoherraksi. Viranhoitoon sinulla on persoonasi ja kokemuksesi vuoksi hyvät lähtökohdat. Tunnet Haminan seurakunnan entuudestaan, olet työskennellyt täällä pitkään pappina ja kirkkoherranakin jo yli vuoden ajan. Käytä Jumalan sinulle antamia lahjoja tämän seurakunnan hyväksi.

Muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta. Ennen kaikkea pidä mielessäsi, että elämässä, pappisvirassa ja kirkkoherran tehtävässä olet lopulta Jumalan läsnäolon, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Olet Jumalan tehtävässä ja hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua ja läheisiäsi nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Anna Kinnunen asetetaan Haminan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.