Seminaarissa "Kohti rauhaa" Palestiinan ja Israelin tilanteesta

Arvoisat Kohti rauhaa -tapahtuman osallistujat. On hienoa saada olla tänään mukana täällä. Puhumassa ja myös rakentamassa rauhaa.

Edesmennyt arvostettu presidenttimme Martti Ahtisaari sanoi, että jos on tahtoa, tie rauhaan löytyy. Toivon, että etsimme sitä tietä tänään yhdessä täällä ja toivon, että sitä tietä etsitään myös Israelin ja Palestiinan alueella.

Rauhaa ei voida tuoda ihmisten mieliin tai yhteiskuntiin niiden ulkopuolelta. Rauhaan on löydettävä tahtotila omasta mielestä ja rauhaa tulee rakentaa yhteiskunnan toimijoiden kesken. Välittäjiä voi toki aina olla, aivan kuten presidentti Ahtisaari oli.

Uskonto on yksi merkittävimpiä vaikuttajia maailmassa. Uskonnolliset yhteisöt ovat myös merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita ja vaikuttajia. Siksi rauhan työtä on tehtävä useilla eri tasoilla: henkilökohtaisissa kohtaamisissa, omassa yhteisössä sekä yhteiskunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Olen asunut Jerusalemissa kolme vuotta. Siellä on sanonta, että sellaisella ihmisellä, joka ei ole koskaan käynyt tuolla alueella, on vahvat mielipiteet siitä, miten siellä pitäisi toimia tai miten rauha syntyisi. Se, joka on käynyt, pohtii jo erilaisia vaihtoehtoja ja joka on ollut siellä pidempään, ei ehkä sano enää mitään, koska on nähnyt tilanteen monimutkaisuuden. Siitä huolimatta, me emme saa nostaa käsiämme pystyyn. Meidän on aktiivisesti etsittävä tietä oikeudenmukaiseen rauhaan.

Konflikteissa tavalliset ihmiset kärsivät. He, jotka haluaisivat elää elämäänsä, kasvattaa lapset ja tarjota heille turvallisen tulevaisuuden. Liian monilta perheiltä on jälleen viety tulevaisuus. Molemmilla puolilla. Liian monet perheet ovat menettäneet kotinsa, lapsensa ja tulevaisuutensa. Siksi on äärimmäisen tärkeää etsiä rauhaa yhdessä. Tämänhetkinen tilanne Israelissa ja Palestiinassa ei oikeuta antisemitismiin tai muslimivihaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus elämään.

Tälläkin hetkellä Israelissa moni ruohonjuuritason toimija etsii yhteyttä. Eräs kolmannen sektorin toimija on Interfaith Encounter Association, IEA, jonka toiminnassa sain olla mukana. IEA on yhdistys, jossa Pyhän maan kolmen eri uskonnon edustajat tulevat yhteen, tutustuvat ja keskustelevat. Ryhmien toimintaa on pyritty jatkamaan myös Hamasin iskun jälkeen sodan keskellä. Toivo kantaa.

Tätä konfliktia ei pidä pitää uskonnollisena konfliktina, taustalla on kiista maasta ja resursseista, mutta uskonto on vaikuttajana konfliktissa. Siksi on hyvä muistaa, että uskontoja yhdistävät pohjimmiltaan perusarvot rauhasta, ymmärryksestä ja vastuunkannosta. Uskonnon ääni ei voi olla ääriliikkeiden ääni. Siksi myös uskonnolliset toimijat täytyy olla mukana rauhan rakentamisessa.

Konfliktin ja sodan lasku on aina liian suuri. Minun sydämelläni on kysymys kuinka kauan konfliktin tai sodan oikeutus saa tuhota tulevaisuuden? Terroristijärjestö Hamasin hyökkäys on tuomittava yksiselitteisesti, mutta myös Israelin vastahyökkäyksen laajuus on tuomittava. Ihmisyyden nimissä ja sen säilyttämisen tähden, nyt on löydyttävä tahtotila rauhan rakentamiseen. Kestävä rauha edellyttää kaikki osapuolet huomioivia, oikeudenmukaisia ratkaisuja.