Lappeenrannassa 12.9.2023

Kaksi ja puoli vuotta sitten mieheni isä, rakas Vaari pyysi minua käymään luonaan sairaalassa. Vaarilta oli löydetty aivokasvain vain kaksi kuukautta aiemmin. Olin käynyt Vaarin luona sairaalassa aiemminkin, mutta nyt Vaari pyysi, että tulisin yksin. Aavistelin pahaa. Kun tulin hänen huoneeseensa, hän katsoi minua, pyysi istumaan ja totesi: Nyt Mari puhutaan vaikeasta asiasta, hautajaisista.

Siinä hetkessä sydämeni meni rikki.

Sovimme virret, kuolinilmoituksen tittelit ja muistovärssyt. Titteleistä saimme kipakkaa palautetta jälkeen päin, koska kuolinilmoituksessa luki kuoromies ja maanviljelijä. Mutta kaikki tehtiin niin kuinka Vaari halusi.

Tuossa aamun lukukappaleessa (5.Moos. 32:1-4) Mooses huutaa taivaan puoleen: Kuule, taivas, mitä minä puhun. Se huuto nousee usein myös teidän työnne keskellä. Sairaalasielunhoitajan työssä kohtaatte kuolemaa ja elämän vaikeita asioita. Työssänne on erityisen tärkeää kuulla ja olla kuulolla. Sielun puhe on usein vain hiljainen kuiskaus. Moni ajattelee, että kun pappi tai sielunhoitaja kuuntelee, niin taivas on kuulolla.

Kirkkomme sielunhoidon eettiset periaatteet painottavat sielunhoitajan työssä muun muassa läsnäoloa, kunnioitusta, luottamuksellisuutta ja rohkeutta.

Läsnäololla viitataan siihen, että sielunhoitajalla toivotaan olevan aikaa kohdata apua tarvitsevia, että olisi aikaa istahtaa ja kuunnella.

Kunnioitus on sitä, että keskustelua käydään apua kaipaavan lähtökohdista käsin, kohdataan jokaisen elämä ainutlaatuisena.

Luottamuksellisuus viittaa siihen, että sielunhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, voidaan puhua niistä kaikkein vaikeimmistakin asioista.

Rohkeus merkitsee sitä, että sielunhoitajan odotetaan rohkeasti kohtaavan työssään vaikeita asioita, mutta se viittaa myös siihen, että rohkeasti puhutaan toivon sanomaa.

Vaarin viimeisimpiä murheita oli, että hän ei ennättäisi nähdä pientä lapsenlapsenlasta. Kuiskasin Vaarin korvaan, että tervehtikää matkalla, sinä mennessäsi taivaaseen ja pieni tyttö tullessaan maailmaan. Kyllä te toisenne tunnistatte.

Elämässä moni asia jää kesken. Yhtäkkiä arki muuttuu, mikään ei ole enää ennallaan. Sellaisissa hetkissä teidän työnne alkaa. Luulen, että moni teistä on saanut olla mukana surussa, mutta myös monissa kiitoksen hetkissä.

Kiitos on pieni, suuri sana. Se kantaa kivun yli, tukee huojuvaa askelta, kutsuu lähelle sydäntä.

Tänään tahdon kiittää teitä. Kiitos, että olette läsnä niissä hetkissä, kun elämä heittää kuperkeikkaa. Kiitos, että kuulet. Kiitos, että olet.

 


 

Kiitos tästä yhdessä vietetystä aamupäivästä. On ollut hieno saada kuulla teidän työstänne ja tutustua teihin.

Uskallan sanoa, että te olette valikoitunut joukko, joka eroaa muista teologeista kirkon sisällä. Sairaalasielunhoitajat käyvät pitkät erilliskoulutukset ja vaativat soveltuvuustestit. Työtänne arvostetaan yhteiskunnassa sekä kirkon sisällä.

Teidän työssänne asiakkaisiin kuuluvat niin potilaat, omaiset kuin terveydenhuollon henkilökuntakin ja työhönne siivilöityy monia erilaisia näkökulmia.

Sielu, psyché, on ikuinen osa ihmistä ja sielu voi Raamatun mukaan tuntea surua, tuskaa, iloa ja riemuakin. Sielu on kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen ydin ja siksi sielunhoitajalla on vastuullinen tehtävä.

Viime vuosina olen iloinnut siitä, että moniammatillisen tuen tärkeyttä arvostetaan myös sairaalassa. Sairaalasielunhoito on tunnustettua, ja hengellisen tuen asiantuntemus ja merkitys hoitotyössä todetaan nykyisin myös sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuoltoa koskevissa suosituksissa.

Sairaalasielunhoitotyö on vaativaa työtä. Työn taakoittavuus liittyy työn emotionaaliseen kuormittavuuteen, työn määrään sekä resursseihin. Arjen keskellä riittämättömyys saattaa tulla tutuksi. Silloin on tärkeää etsiä tasapainoa työn määrään, muistaa vapaa-ajan ja levon tärkeys sekä etsiä tällaista vertaistukea.

Yksi tärkeimmistä työvälineistä sairaalasielunhoitotyössä on oma hengellisyys ja sen vaaliminen. Tahdonkin kysyä, kuinka sinä jaksat tänään? Myös sairaalasielunhoitaja saa levätä Jumalan huolenpidossa.  Rukous on vahva voimavara työssä. Jeesus on myös sielunhoitajan parantaja.

Haluan toivottaa teille työhönne Hyvän Jumalan siunausta seuraavan rukouksen sanoin:

Herra, keskellä kiirettä
on lupa hetkeksi istahtaa alas,
hengittää syvään ja rauhoittua,
että Sinä pääset mukaan.
Herra, sulje minut syliisi,
anna minun kuulla sydämesi syvä pulssi,
että oma sydämeni rauhoittuisi.
Herra, kun olen työssä,
anna minun kuunnella sinun aikatauluasi.
Anna minun myös muistaa,
että työ ei voi koskaan olla
ainoa asia elämässä.
Kiitos myös siitä kaikesta muusta.

(Korkeimmassa kädessä)