Kirjoitus Kotimaa-lehdessä 7.5.2021

Jo reilun vuoden ajan on ollut mahdollisuus osallistua eri seurakuntien jumalanpalveluksiin suoratoiston välityksellä. Tämän soisi jatkuvan myös koronavirusepidemian jälkeen.

Seuratessani striimattuja, radioituja tai televisioituja jumalanpalveluksia tavallista enemmän olen kiinnittänyt huomiota yhteiseen esirukoukseen. Toteutustavat ovat hyvin erilaisia, kuten esirukouksen luonteeseen kuuluukin. Siinä seurakunta hoitaa papillista virkaansa yhteisten asioiden esilläpitäjänä ja kaikkien ihmisten puolestapuhujana.

Yhteisen esirukouksen tulee ilmentää seurakunnan elämäntilannetta ja nostaa esille todellisia huolen ja kiitoksen aiheita. Monesti olen kuitenkin huomannut rukousten kaventuneen sisällöllisesti. Toisinaan niistä on tullut pienoisesitelmiä eettisistä aiheista tai papin julistusta omasta mieliteemastaan.

Kirkkokäsikirjan mukaan yhteiseen esirukouksen tulee sisältää ainakin rukous kristillisen kirkon ja seurakunnan sekä evankeliumin leviämisen puolesta, rukous esivallan, julkisen vallankäytön ja rauhan puolesta, rukous erilaisissa vaikeuksissa olevien puolesta sekä rukous ajankohtaisten asioiden puolesta. Tärkeää on antaa tilaa myös seurakuntalaisten esirukouspyynnöille sekä hiljaiselle rukoukselle.

Koronavirusepidemian aikaisissa esirukouksissa on kiitettävällä tavalla tuotu esille ajankohtaiset aiheet: sairastuneet ja heidän läheisensä, terveydenhuollon henkilökunta sekä toisinaan myös virusta tutkivat ja rokotteita kehittävät tutkijat. Sen sijaan usein on rukouksesta jäänyt mainitsematta päättäjät ja kansamme johtajat, jotka epävarmuuden ja suurten paineiden keskellä tekevät päätöksiä. Moni heistä on sanonut suuresti arvostavansa sitä, että seurakunnissa rukoillaan heidän puolestaan.

Myös hengelliset johtajat tarvitsevat esirukousta. Vanhastaan rukous oman seurakunnan ja hiippakunnan palvelijoiden puolesta kuuluu yhteiseen rukoukseen. Esimerkiksi ortodoksisessa kirkossa piispojen liturginen muistaminen on suorastaan kanoninen ja kirkko-opillinen velvoite.

Yhteinen esirukous on kirkon rukousta koko maailman puolesta. Siksi siihen ovat aina kuuluneet tietyt rukousaiheet, jotka estävät samalla rukouksen kaventumista ja subjektiivisuutta. Pappien ammattitaitoon kuuluu klassisten esirukouksen aiheiden tuntemus ja käyttäminen yhteisessä esirukouksessa.