Kirjoitus Yhteisvastuun teemasta

Työelämän jälkeen eniten on yllättänyt köyhyys. Tämä on monen suomalaisen kokemus. Ikääntyminen ei ole vain töistä vapaalle pääsyä tai mainoskuvissa näkyvää jälkipolvista iloitsemista vaan usein talouden kanssa kamppailua.

Monelle vanhuuteen liittyvät köyhyys, yksinäisyys ja terveyden heikkeneminen. Vielä kun yksi ja sama ihminen kohtaa nämä kaikki, uhkana on monenlainen syrjäytyminen. Liian moni joutuu kohtaamaan näitä asioita ikääntyessään.

Tämä todellisuus otetaan vakavasti vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksessä. Varoja kerätään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseksi Suomessa ja maailmalla.

Taloudellinen niukkuus ja ylivelkaantuminen ovat lisääntyneet vanhusten keskuudessa. Taloudelliset vaikeudet saattavat johtaa siihen, että omasta terveydestä huolehtiminen ei ole mahdollista. Vähät rahat eivät tunnu riittävän edes välttämättömien lääkkeiden hankintaan, saati terveelliseen ruokaan.

Köyhyydestä seuraa usein sosiaalista syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, kun rahat eivät riitä yhteisiin rientoihin ja harrastuksiin.

Yksinäisyys ei ole vähäpätöinen asia. Tutkimusten mukaan yksinäisyys on kaksi kertaa suurempi riski ennenaikaiselle kuolemalle kuin ylipaino. Yksinäisyys aiheuttaa muun muassa masennusta, ahdistusta ja jopa itsetuhoisuutta. Koronavirusepidemia on entisestään korostanut vanhusten yksinäisyyden kokemuksia.

Lisääntyvä digitaalisuus aiheuttaa myös vanhusten syrjäytymistä. Nuorille uuden oppiminen on luontevaa. Iäkkäämmillä uusien asiointivälineiden ja tapojen omaksuminen vaatii paljon enemmän työtä. Tähän kaikki eivät enää kykene, eivät ainakaan yksin.

Yhteisvastuukeräyksen kautta on mahdollisuus osaltaan ehkäistä tätä ikävää kehitystä. Puolet Suomeen kohdistettavista keräystuotoista jaetaan kotimaisille erityiskohteille. Yksi kohde on kansanopistoverkosto, jossa toteutetaan maksuttomia digitaitoja ja taloudenhallintaa edistäviä koulutuksia ikäihmisille vuodesta 2022 alkaen.

Yhteisvastuukeräys on tapa auttaa vaikeuksiin joutuneita vanhuksia. Se on myös yksi vastaus koronaepidemian ikäihmisille aiheuttamiin ongelmiin. Yhtä tärkeää on se, että lähipiirissämme otamme huomioon ikääntyvät ja yksinäiset. Yhteyden pitäminen, kuulumisten kysely ja elämänkokemusten jakaminen luovat yhteyttä.