Itä-Häme lehti 2.2.2021

”Totta sekä oikeaa horjumatta puolla!” Näin lauloimme poikakerhossa vuosikymmeniä sitten. Totuuden ja oikean horjumattomalle puolustamiselle on nyt tarvetta. On hämmästyttävää, että nykyaikana erilaiset salaliittoteoriat saavat suosiota ja kannattajia.

Salaliittoteorioissa on kyse uskosta siihen, että vahvat voimat manipuloivat tiettyjä tapahtumia tai tilanteita salassa kulissien takana pahoin aikein. Usein teoriat vaikuttavat loogiselta selitykseltä vaikeasti ymmärrettäville tapahtumille. Ne luovat harhan hallinnasta ja toimijuudesta. Tällainen selkeyden tarve korostuu epävarmoina aikoina, kuten koronaviruspandemian aikana.

Koronaviruspandemia onkin lisännyt haitallisia ja harhaanjohtavia salaliittoteorioita. Kansainvälisessä, 28 maata käsittävässä tutkimuksessa kävi ilmi, että yli 30 prosenttia vastaajista uskoi ulkovallan tai muun voiman aiheuttavan tahallisesti koronaviruksen leviämisen. Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus ja pelko sekä tilanteen monimutkaisuus ovat ruokkineet siihen liittyviä salaliittoteorioita.

Olisi naivia ajatella, etteikö oikeita salaliittoja olisi olemassa. Historiasta löytyy monia esimerkkejä: Julius Caesarin ja Abraham Lincolnin murhat, Mainilan laukaukset ja Tonkinin lahden tapaus, jolla Yhdysvallat sidottiin Vietnamin sotaan.

Samanaikaisesti valtaosa salaliittoteorioista on huuhaata: Elvis elää, prinsessa Diana murhattiin, Stanley Kubrick kuvasi Apollo 11:n kuumatkan kokonaan studiossa, maa on oikeasti litteä ja NASA johtaa ihmisiä harhaan, maa on ontto ja sen sisällä asuu liskoihmisiä, Bill Gates pyrkii hallitsemaan ihmisten mieliä koronarokotteen avulla.

Euroopan komissio ja Unesco ovat julkaisseet salaliittoteorioita käsittelevän ja suomeksikin käännetyn sivuston, joka sisältää paljon hyvää materiaalia salaliittoväitteiden arvioimiseksi.

Salaliittoteoriat kohdistuvat usein kokonaisiin ryhmiin, jotka kuvataan todellisen tai kuvitellun uhan taustalla olevana vihollisena. Ne polarisoivat yhteiskuntaa ja ruokkivat väkivaltaisia ääriliikkeitä. Useimmat salaliittoteorioita levittävät ihmiset uskovat niihin aidosti, kun taas toiset käyttävät niitä tällaisten vaikutusten aikaansaamiseksi.

Salaliittoteorioita torjutaan parhaiten säilyttämällä ihmisten luottamus toisiinsa ja valtaa käyttäviin instituutioihin. Tätä edesauttaa instituutioiden läpinäkyvyys ja niiden kyky myöntää tehdyt virheet ja kantaa niistä vastuu. Tässä on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus.

Tärkeää on kansalaisten kokemus siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Olennaista on myös päätöksentekijöiden etäisyys ja riippumattomuus niistä, jotka pyrkivät hyötymään poliittisista päätöksistä taloudellisesti.

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Vainio kirjoittaa tuoreessa Areiopagi-verkkolehden artikkelissa: ”Jos voimme luottaa siihen, mitä meille kerrotaan ja että päättäjät tahtovat meille hyvää, salaliittoteorioille ei jää markkinarakoa.”

Parhaillaan vietettävä uutisten viikko kannustaa arvioimaan valheen ja totuuden eroa. Kriittinen medialukutaito on myös keino ehkäistä salaliittoteorioiden leviämistä. Jokainen voi vaikuttaa siihen, miten väärä tieto leviää. Salaliittoteorioiden torjunnan ykkösohje on: Älä levitä!

”Totta sekä oikeaa horjumatta puolla!” Vanhan laulun sanat ovat tärkeä ohje nykyhetkeen. Kuten Nasaretin Mestari sanoi: ”Totuus tekee teistä vapaita.”