Viime aikoina kirkossamme kaanaan kieli on vaihtunut huolipuheeksi. Kannamme huolta kirkkomme tulevaisuudesta ja yhtenäisyydestä, yhteiskunnan ja kirkon maallistumisesta, ihmisten irtautumisesta uskosta ja kirkollisesta perinteestä, seurakuntien taloudesta ja toimintaedellytyksistä. Listaa voisi jatkaa pitkään. Huolet ovat aivan aiheellisia. Niitä ei pidä selittää pois, sillä monet niistä perustuvat tosiasioihin ja tapahtuneeseen kehitykseen. Ne on otettava vakavasti. Mutta ovatko huolet vallanneet mielemme ja myös kirkollisen keskustelun tilan niin, että unohdamme ytimen? Unohdammeko sen evankeliumin, joka on Jumalan voima? Evankeliumi ei ole pelkästään kertomus historiallisista asioista kaukana menneisyydessä. Se on uutta luova voima, joka voi uudistaa kirkon ja meidät. Siksi evankeliumi on nimensä mukaisesti ilosanoma.

Jesajan kirjassa on lupaus: ”Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.” (Jes. 12:2-3).

Evankeliumin ilo on pohjimmiltaan lähde. Kristityn ilo ja riemu perustuu siihen, mitä Jumala on ja mitä hän tekee. ”Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut.” Siksi kristityn ilo ja riemu eivät ole annos, joka kutistuu jakamalla. Se ei ole kuin omena, joka menettää osan itsestään joka lohkaisulla. Evankeliumin ilo on kuin lähde, joka täyttyy uudelleen jokaisen ammennetun kauhallisen jälkeen, koska se kumpuaa Jumalasta. Siksi Jesaja lupaa rohkeasti: ”Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.” Tässä lupauksessa on sanoitettu yhteinen tehtävämme. Se on myös vastaus moniin huolenaiheisiimme. Evankeliumi on tarkoitettu jaettavaksi.

Viime vuoden lopulla hyväksyttiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus Yhteinen todistus. Siinä todetaan: ”Lähetys on kaikkien kirkkojen ja jokaisen seurakunnan perustehtävä. Evankeliumia Kristuksen ainutlaatuisuudesta on julistettava aina ja kaikkialla. Kristityt ovat Jumalan lähetyksen palveluksessa (2. Kor. 5:20; 2. Kor. 6:1). Kirkon ja seurakunnan tulevaisuus on sidottu lähetykseen. Sitä toteutetaan lähetystyön eri muodoissa.”

Lähetys nousee kirkon olemuksesta. Perusteissaan vahva ja asiaansa uskova kirkko tekee lähetystyötä. Siellä missä kirkon identiteetti horjuu, lähetys asetetaan kyseenalaiseksi ja aikanaan se loppuu kokonaan. Kirkon ei tarvitse piilotella eikä pyydellä anteeksi lähetystyötä. Päinvastoin: lähetys on varsinainen tehtävämme. ”Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.”

Kirkon ja seurakunnan tulevaisuus on sidottu lähetykseen, kuten Yhteinen todistus –dokumentissa todetaan. Medialähetys Sanansaattajat välittää evankeliumin sanomaa eri puolille maailmaa yhä uusille ja uusille ihmisille. Toiminnallaan Sansa samalla rakentaa kirkon tulevaisuutta. Tahdon lausua kirkkomme ja hiippakuntamme puolesta lämpimän kiitoksen Medialähetys Sanansaattajille. On ollut hienoa kuulla ja nähdä tänä viikonloppuna, miten laajasti Sansa kumppaneidensa kanssa tavoittaa ihmisiä. Siinä on aihetta iloon ja kiitokseen. Kantakoon teitä kaikkia työntekijöitä, vastuunkantajia ja tukijoita profeetta Jesajan lupaus: ”Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.”