Kazanin miljoonakaupungin tuhansien rakennusten joukkoon on noussut luterilainen kirkko. Se on historiallinen tapahtuma. Tänään kirkkorakennus on vihitty juhlallisesti käyttöön. Täällä kokoontuvalla seurakunnalla on nyt hyvät ja toimivat tilat. Samalla kirkon rakentaminen kertoo paljon Inkerin kirkosta. Se on aktiivinen, kasvava luterilainen kirkko Venäjällä. Kirkkoina Suomen ja Inkerin luterilaiset kirkot voivat monella tavalla oppia toisiltaan ja tukea toistaan. Kirkon rakentaminen Kazaniin on tästä esimerkki.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkollisten toimitusten kirjassa uuden kirkon vihkimisen johdantosanoissa todetaan: ”Raamatussa meitä kehotetaan ottamaan kiittäen vastaan kaikki, minkä Jumala on luonut. Näin teemme, kun kirkko vihitään käyttöön. Se erotetaan seurakunnan jumalanpalveluspaikaksi ja pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kirkko on taivasten valtakunnan merkki ja Jumalan kansan lepopaikka.”

Kirkkorakennus on siis taivasten valtakunnan merkki ja Jumalan kansan lepopaikka. Jo pelkällä olemassaolollaan tämä kirkko julistaa Kazanin kaupungissa taivasten valtakunnasta. Se liittyy siihen kristillisten kirkkojen joukkoon, jotka todistavat Jumalan todellisuudesta täällä elävien ja liikkuvien ihmisten keskellä.

Kirkkorakennus on Jumalan pyhyyden ilmentymä ja taivaallisen kirkkauden eteissali, avoin ikkuna taivaaseen. Tulevassa ajassa, tuonpuoleisessa, ei tarvita temppeliä. Ilmestyskirjan kirjoittaja kuvaa näyssä näkemäänsä taivasta, Jumalan luota laskeutunutta pyhää kaupunkia näin: ”Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa.” (Ilm. 21:22).

Taivaassa ei siis tarvita kirkkorakennuksia. Tässä ajassa kirkko on välttämätön, sillä se on taivaan eteishalli. Matkallaan taivaaseen Jumalan kansa tarvitsee lepopaikan. Jeesus itse lupaa: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20). Sanassa ja sakramenteissa elävä, ylösnoussut Kristus on seurakunnan keskellä. Pyhän Hengen kautta hän synnyttää, vahvistaa ja ylläpitää uskoa ja luottamusta Jumalaan. Lepopaikassa Jeesus Kristus palvelee, jotta jaksamme tehdä matkaa kohti taivaan kotia.

Kirkko on välttämätön myös siksi, että tässä ajassa eläisi pysyvä ikävä tuonpuoleisuuteen. Kirkkoa tarvitaan, että ihmisen ikävä Jumalan yhteyteen voisi täyttyä. Kirkko on tarpeen, jotta ihminen voisi kohdata pyhän Jumalan ja rakastavan taivaallisen Isän, Hänet, joka tänään vakuuttaa: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16).

Hyvä juhliva Kazanin seurakunta. Minulla on ilo tuoda tähän juhlaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja arkkipiispa Kari Mäkisen tervehdys. Tämän kirkon rakentaminen on vaatinut paljon suunnittelua ja varojen keräämistä, ponnistelua ja työtä, vaivannäköä ja vastoinkäymisten voittamista. Kirkon rakentaminen edellyttää uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen, sitoutumista hankkeeseen, rukousta ja siunausta. Nyt on ilon ja kiitoksen aika. Nyt on juhlan aika, kun kirkko on vihitty käyttöön.

Monet järjestöt, seurakunnat ja yksityiset henkilöt myös Suomesta ovat tukeneet Kazanin kirkon rakentamista. Kirkkojemme välisen neuvottelukunnan puolesta haluan kiittää kaikkia tavalla tai toisella tämän kirkon rakentamiseen osallistuneita. Se on ollut rakkauden ja yhteyden osoitus sisarkirkollemme.

Vihkiäislahjana Suomen evankelis-luterilaisen kirkko on tehnyt lahjoituksen kirkon rakentamiskuluihin. Konkreettisena muistona tuon liinan käytettäväksi kirkon alttarilla tai muussa sopivassa paikassa. Lisäksi koska Suomessa on kirkkokahveja leikillisesti kutsuttu ”kolmanneksi sakramentiksi”, jätän seurakuntaan muutamia paketteja kahvia.

Parhaimmat onnittelut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta Kazanin seurakunnalle ja koko Inkerin kirkolle. Hyvä Jumala kirkkoanne ja seurakuntaanne siunatkoon.