Vieraskolumni Kirkonseutu-lehdessä 13.11.2021

Milloin luit viimeksi Raamattua? Kumpaan puolikkaaseen kuulut? Vuonna 2019 tehdyn kyselyn mukaan puolet suomalaisista ei lue Raamattua koskaan.

Toisesta puolesta reilu neljännes lukee Raamattua harvemmin kuin kerran vuodessa, 12 prosenttia vähintään kerran vuodessa, loput useammin. Päivittäin Raamattua lukee kaksi prosenttia suomalaisista.

Piispan julkaisivat hiljakkoin piispainkirjeen Raamattu ja kirkko. Siinä kannustetaan tarttumaan Raamattuun. Piispojen puheenvuoron tavoitteena on myös selkeyttää sitä, mitä kirkossa Raamatusta opetetaan. Piispainkirjeen löytää helposti internetistä vaikkapa hakusanoilla ”piispainkirje Raamattu ja kirkko”.

Miksi Raamattua kannattaa lukea?

Kristillisen uskon mukaan Jumala puhuu ihmiselle ja ihmisyhteisöille Raamatun, Jumalan sanan välityksellä. Sen sanomassa kohtaamme meitä rakastavan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Jos ihminen haluaa löytää Jumalan, siihen ei ole parempaa keinoa kuin Raamatun lukeminen.

Raamattu kertoo siitä, miten ihminen pelastuu. Siitä käy myös ilmi, mitä Jumala meiltä tahtoo ja miten hän haluaa meidän elävän toistemme kanssa. Jumalan sanan merkitys yhteiselämäämme ja arvopohjaamme on suurempi kuin ymmärrämmekään.

Raamatun tuntemus kuuluu yleissivistykseen. Ilman Raamattua on mahdotonta ymmärtää suomalaista ja koko länsimaista kulttuuria.

Kirjallisuus, kuvataiteet ja musiikkiteokset sisältävät lukemattomia sitaatteja pyhästä kirjasta. ”Sen kertomukset läpäisevät kulttuurin kerrostumia antiikista nykypäivään, toistuvat eri tavoin taiteissa ja jäsentävät niissä ilmeneviä ihanteita tai vastaavasti niissä kuvattuja paheita”, totesi piispa Matti Repo piispainkirjeen julkaisutilaisuudessa.

Raamattu on ollut monelle kulttuurille konkreettinen avain myös muuhun lukemiseen. Useiden muiden kirjakielten tapaan suomikin on syntynyt ja kehittynyt Raamatun käännöstyön seurauksena.

Maailmalla Raamattua luetaan enemmän kuin koskaan ennen. Suomessa kehitys on kulkenut toiseen suuntaan. Raamattu voi vaikuttaa hankalalta kirjalta. Myös kirkko ja sen viesti ovat alkaneet tuntua monista vierailta.

Tärkein ohje Raamatun lukemiseen on se, että lue sitä ylipäänsä. Sen sanoman käsittäminen ei ole koulutettujen teologien etuoikeus. Raamattua voi ymmärtää riittävästi kuka tahansa kristitty. Helpointa on aloittaa vaikka uusimmalla, internetistä löytyvällä Uuden testamentin käännöksellä UT2020.

Piispainkirje kannustaa: ”Raamattu on kirja, jonka sanojen välityksellä elävä Sana synnyttää uskoa, vahvistaa toivoa ja uudistaa rakkautta. Sen kanssa eläminen muuttaa ihmistä. Sen sanojen mietiskely syventää käsitystä itsestä ja kaiken tarkoituksesta. Sen välityksellä Pyhä Henki alkaa hengittää ihmisessä ja avata uusia merkityksiä hänen jokapäiväiseen elämäänsä. Avaa siis Raamattu ja lue!”