Silmiin katsominen Mikkelin tuntomerkkinä. Kannanotto 8.10.2015

Muutaman viikon kuluttua Mikkelin katukuvaan saapuu 300 uutta kasvoa. Tulijat ovat etsineet turvaa Suomesta ja oudolla paikkakunnalla he ovat hämmentyneitä ja epävarmoja. Myös moni mikkeliläinen tuntee huolta siitä, mitä vieraista kulttuureista tulleet tuovat mukanaan ja miten he vaikuttavat paikkakunnan elämään.

Turvallisuus ja järjestys ovat kehittyneen ja vakaan yhteiskunnan merkki. Siksi on syytä ottaa todesta ne huolenaiheet, joita kantasuomalaiset ovat tuoneet esille. Sinisilmäinen ei pidä olla eikä ongelmia vähätellä, on kyse sitten maahamme saapuvista turvapaikanhakijoista tai omista kansalaisistamme. Viranomaiset tekevät parhaansa huolehtiakseen järjestyksestä ja kaikkien turvallisuudesta.

Sivistyneessä yhteiskunnassa apua tarvitsevaa autetaan, on hän kuka tahansa. Lähimmäisenrakkaus ei tunne rajoja. Hyvä yhteiskunta kuulee sekä omien kansalaisten tarpeet että muualta tänne tulevien hädän. Vastakkainasettelusta hyötyvät vain ne, joiden tarkoituksena on rakentaa ihmisryhmiä erottavia muureja.

Mikkeliin saapuvat turvapaikanhakijat ovat kaupungille ja koko maakunnalle mahdollisuus, vaikka vain osa heistä jäisi Etelä-Savoon. He tuovat tullessaan osaamisensa ja halunsa itse ansaita elantonsa. Nämä voimavarat on saatava käyttöön. Ratkaisevaa on se, miten otamme tulokkaat vastaan ja miten he kotiutuvat kaupunkiimme. Tähän tehtävään tarvitaan mukaan kaikkia kaupunkilaisia.

Arkiset kohtaamiset ovat avain kotoutumiseen. Ystävällisyys ja lämmin suhtautuminen eivät maksa mitään. Silmiin katsominen synnyttää kokemuksen arvostamisesta ja yhteisestä ihmisyydestä. Ihminen kohtaa ihmisen. Voisiko Mikkelin tuntomerkkinä olla silmiin katsominen?

Järjestöt ja seurat ovat erinomaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Voisivatko ne organisoida harrastustoimintaa ja kohtaamispaikkoja? Yhteiset ateriat yhdistävät, liikunta luo yhteisöllisyyttä, kulttuuritoiminta tuo elämään sisältöä ja rikkautta. Yritysten yhteiskuntavastuu voi konkretisoitua olemalla mukana kotouttamisessa. Tämä palvelee pitkällä tähtäimellä myös yhteisiä työvoimatarpeitamme.

Toivomme, että pian keskuuteemme saapuvat turvapaikanhakijat löytävät ihmisistä välittävän Mikkelin. Silloin heistä voi tulla yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentajia.

Elli Aaltonen

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja

Timo Halonen

Mikkelin kaupunginjohtaja

Pekka Häkkinen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtaja

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa

Pentti Mäkinen

Etelä-Savon maakuntajohtaja

Juha Palm

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra