Maailman saattohoitopäivä 9.10.2021

Vuodesta 2005 alkaen on vuosittain vietetty Maailman saattohoitopäivää. Tänä vuonna kyseinen päivä on lauantaina 9. lokakuuta, teemalla ”Ketään ei jätetä”. Päivä korostaa erityisesti läheisten tarpeita palliatiivisessa eli oireenmukaisessa hoidossa ja saattohoidossa.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama asiantuntijatyöryhmä jätti 31.8.2021 loppuraporttinsa. Se käsittelee elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa, lääkäriavusteista itsemurhaa ja eutanasiaa.

STM:n työryhmän yksimielisenä kantana on, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulee kehittää sekä sen saatavuutta ja henkilöstön koulutusta lisätä. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä.

Pelkät suositukset eivät yksin riitä; tarvitaan muutoksia ainakin potilaslakiin, terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin.

Elämänsä päätösvaiheessa potilaat eivät saa tällä hetkellä tasa-arvoisesti tarvitsemaansa hoitoa. Palliatiivisen ja saattohoidon voimavaroja onkin välittömästi lisättävä. Myös saattohoitoon osallistuvien omaisten asemaa on parannettava saattohoitovapaalla.

Todellisuus kuolevien potilaiden hoitamisesta ei ole kaikkialla sama. Monissa sairaaloissa on vuosikymmenten ajan hoidettu kuolevia potilaita hyvin. Myös sairaalapapit ovat mukana saattohoidon kehittämisessä kouluttamalla ja tukemalla vapaaehtoisia tukihenkilöitä.

STM:n työryhmä ei esitä yksimielistä näkemystä siitä, tulisiko lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia laillistaa.

Oikeus elämään on keskeinen perusoikeus. Muut oikeudet rakentuvat sen pohjalle. Kenelläkään ei ole oikeutta kajota toisen henkeen muuten kuin pakkotilasäädösten puitteissa. Avustettuun itsemurhaan ja eutanasiaan liittyy suuria eettisiä ongelmia. On löydettävä muita ihmiselämän arvoa kunnioittavia ratkaisuja.

Suomessa parhaillaan käytävään keskusteluun Maailman saattohoitopäivä välittää vahvan viestin. Palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatava kuntoon. Avustetulla itsemurhalla tai eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon puutteita.

Teema ”Ketään ei jätetä” sisältää viestin, että rakastavan hoidon ja huolenpidon tulee ulottua elämän loppuun asti. Hyvä saattohoito saattaa myös surevat toivoon, uskallukseen jatkaa elämää.