Kohta lähdemme kävelemään täältä Mikkelin tuomiokirkon portailta Otavan opistolle. Miksi? Sen vuoksi, että haluamme liittyä kansainväliseen kävelytapahtumaan ”Pyhiinvaellus Pariisiin”. Haluamme vaikuttaa siihen, että marras-joulukuun taitteessa pidettävässä YK:n ilmastokokouksessa Pariisissa tehdään viisaita päätöksiä maailman tulevaisuuden hyväksi. Kokouksessa päätetään ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sopeutumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Pyydämme päättäjiltä toivon viestiä meille ja tuleville sukupolville.

Kuljemme kappaleen matkaa kohti Pariisia. Jokainen kävelijä lyhentää matkaa Pariisiin 13 kilometrillä. Yhteinen tuloksemme kirjataan ”Pyhiinvaellus Pariisiin” –nettisivuille. Tämä on meidän suomalaisten tapa liittyä mukaan toivon viestiä pyytävien joukkoon.

"Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus". Nämä kolme koota annettiin vuonna 2008 julkaistun kirkon ilmasto-ohjelman nimeksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ohjelmassa ei lähdetä liikkeelle syyllisyydestä, vaan kiitollisuudesta. Kiitollisuus luonnon kauneudesta ja ihmeellisyydestä johtaa meidät kunnioittamaan koko luomakuntaa ja elämän ihmettä. Se herättää myös pyrkimyksen kohtuulliseen elämäntapaan. Kristillinen usko rohkaisee ja motivoi toimimaan käytännössä luomakunnan hyväksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi konkreettinen tapa toimia on osallistua tähän ilmastokävelyyn.

Muutama viikko sitten luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmä julkaisi kannanottonsa ”Ilmastonmuutos haastaa maailmankatsomuksemme”. Teologit ja luonnontieteilijät painottavat yhdessä, että kehityksen suuntaa on muutettava ripeästi. Ainoastaan siten voidaan välttää entistä laajemmat ongelmat. ”Ongelmien juuret ovat elämäntavassa, joka perustuu siihen, että jatkuvasti halutaan lisää aineellista hyötyä. Tarvitaan todellisuuskäsityksen muutosta, jossa elämän mielekkyys syntyy pikemminkin merkityksellisistä suhteista toisiin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen.”

Lähdemme pyhiinvaellukselle osoittaaksemme, että ilmastonmuutoksen haaste on otettava vakavasti tieteessä, taloudessa, politiikassa sekä eri uskontojen ja maailmankatsomusten piirissä. On aika etsiä yhteisiä ratkaisuja rohkeasti, sitkeästi ja luovasti. Tässä työssä tarvitaan monialaista, perinteiset rajat ylittävää yhteistyötä. Huoli maapallomme tulevaisuudesta on yhteinen. Siksi olen iloinen siitä, että tällä pyhiinvaelluksella on osallistujia eri yhteisöistä ja organisaatioista.

Tervetuloa Mikkelin hiippakunnan ja Etelä-Savon ympäristökasvatuksen yhteyshenkilöverkoston puolesta tähän ilmastokävelyyn! Siunatkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.