Minä haluan tuoda kirkkoon tulitikkulaatikon. Mutta älkää huolestuko, tämä ei ole kirkon polttamista varten. Tulitikkuaski on symboli kasvatustyön ja itse asiassa koko kristillisen uskon pitkästä traditiosta ja keskeisestä tehtävästämme.

Minulle merkittävää kirkossa on kertomus. Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa kertomus elämästään. Myös Raamattu on kertomusten kirja, se on niitä täynnä. Ennen kaikkea sen punaisena lankana on kertomus Jumalan rakkaudesta meitä luotujaan kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa. Minua viehättää ajatus siitä, että historia on juuri kertomusta Jeesuksesta. Historia on englanniksi His story. Tätä kertomusta meidät on kutsuttu kertomaan.

Nuotiolla on kerrottu kertomuksia ja välitetty sukupolvelta toiselle historiaa ja tradition aarteita. Kirkkomme lapsi- ja nuorisotyössä nuotiot ovat olleet perinteen siirtämisen ja uskon tallettamisen paikkoja. Toivon, että tämä perinne säilyy kirkossamme ja kertomukset saavat puhutella aina yhä uusia sukupolvia. Näin myös ”His story” voi siirtyy tuleville polville.

Muutama vuosi sitten teimme hiippakunnan kasvatustyöntekijöiden matkan Venäjälle. Vierailimme muun muassa Venäjän ortodoksisen kirkon oppilaitoksessa, Pietarin hengellisessä akatemiassa. Tuolta Aleksanteri Nevskin luostarin alueella sijaitsevasta oppilaitoksesta valmistuu pappeja ja kanttoreita ortodoksikirkon seurakuntatyöhön.

Akatemian rehtori piispa Ambrosi esitteli akatemian elämää ja opintojen sisältöä. Hän mainitsi, että opintojen keskeisenä tavoitteena on valmistaa kirkon työntekijöitä sytyttämään sydämiä. Sytyttämään sydämiä! Siinä on meille kirkon kasvatustyössä oleville innostava tehtävä. Teemme työtä sen puolesta, että ihmisen sisimmässä syttyy uskon, toivon ja rakkauden liekki, että ihminen lähtee seuraamaan Kristusta, löytää uskon ja toivon elämäänsä ja kutsumuksen viedä Jumalan rakkauden viestiä kaikkialle maailmaan.

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä on sydänten sytyttäjä. Kiitos, että olet mukana tässä tärkeässä työssä. Seurakuntia kiertäessäni kohtaan kirkon uskoon sitoutuneita, sen työhön motivoituneita kasvatustyön ammattilaisia. Olen teistä iloinen, kiitollinen ja ylpeä. Olkaa rohkeasti sydänten sytyttäjiä!

Tässä avajaistilaisuudessa halutaan erityisesti muistaa kutsumustaan uskollisesti hoitaneita sydänten sytyttäjiä. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kunniaplaketti voidaan antaa yksikön edustamilla työaloilla erityisesti ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle toimikunnan oma-aloitteisella päätöksellä. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkki voidaan puolestaan antaa henkilölle, joka on toiminut tunnustusta ansaitsevalla tavalla kirkon, seurakunnan, järjestön tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa vähintään 20 vuotta tai vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävässä vähintään 15 vuotta.

Kirkon kasvatuksen ja perheasiain toimikunnan puolesta haluan kiittää teitä tänään muistettavia siitä työstä, jota olette kirkkomme lapsi- ja nuorisotyössä tehneet. Se on merkinnyt vuosien ja vuosikymmenten aikana lukemattomia kerhoja, päivänavauksia, päiväkoti- ja kouluvierailuja, retkiä ja leirejä, rippikouluja, nuorten iltoja, isoskoulutusta, hartauksia, valmisteluja, työkokouksia, suunnittelupalavereja, lasten ja nuorten kohtaamisia, perheiden tukemista. Listaa voisi jatkaa ja muokata loputtomiin itse kunkin työnne ja tehtävienne mukaan. Parhaimman kiitoksen antavat ne lapset, nuoret ja aikuiset, joiden parissa ja kanssa olette eläneet ja tehneet työtä. Kirkkomme puolesta kiitos palveluksestanne. Hyvä Jumala teidät ja työnne siunatkoon.