Kirkkoherra Tero Kalpion virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Tero.

Joutsenon seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Tero Kalpio asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Apostoli Paavali kuvaa Roomalaiskirjeessä (Room. 12:6-16), kuinka meillä saamamme armon mukaan on erilaisia armolahjoja. Niitä tulee käyttää seurakunnan parhaaksi. Listassa on myös johtamisen armolahja. ”Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti”, kuuluu apostolin opastus. Johtaminen ei ole jotain itsestään hoituvaa muiden tehtävien ohessa tai jonkinlaista toisen käden touhuilua. Se on tarmokkuutta vaativaa työtä. Sen merkittävyyttä korostaa, että Joutsenon seurakunnassa on viime aikoina vaihtunut paljon työntekijöitä.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen erityisesti pitää huolta kahdesta asiasta.

Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Siitä kertoo tässä Joutsenon kirkossa alttaritaulu. Sen aiheena on ”Jeesus vastaanottaa syntisiä”. Se muistuttaa kirkkoherraa jatkuvasti seurakunnan tärkeimmästä tehtävästä pitää esillä armahtavaa Jumalaa, evankeliumia Jeesuksesta, joka vastaanottaa syntisiä.

Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu kaikkien joutsenolaisten kirkkoherraksi. Siksi ole aktiivinen yhteyksien rakentaja. Tässäkin asiassa toimi apostolin kehotuksen mukaan tarmokkaasti. Tähän sinulla on hyvät lähtökohdat. Tunnet tämän seurakunnan entuudestaan, olethan työskennellyt Joutsenon seurakunnassa useiden vuosien ajan.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Lisäksi vastuuseesi kuuluu seurakuntayhtymän yhteisiä tehtäviä. Tässä on hahmotettu se kenttä, johon sinut asetetaan hoitamaan virkaasi Joutsenon seurakunnan kirkkoherrana.

”Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti”, opastaa apostoli Paavali. Se ei pohjimmiltaan tapahdu omin voimin tai kyvyin, vaan ”saamamme armon mukaan”. Olet sekä yksityisenä ihmisenä että kirkkoherrana Jumalan avun ja armon varassa. Ne kantavat sinua niin omassa elämässäsi kuin seurakunnan johtajan tehtävässä. Tämän sunnuntain antifonin teksti jääköön sinulle rohkaisuksi ja muistolauseeksi. Psalmin 55 jakeessa 23 luvataan: ”Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen.” (Ps. 55:23). Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Siksi saat jättää kaiken Jumalan käteen, hän pitää sinusta huolen.

Hyvä seurakunta. Tänään Tero Kalpio asetetaan Joutsenon seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten.