Rakkaat kristityt, hyvä Marjo. Kära kristna, bästa Marjo.

Idag på Palmsöndag är det en alldeles speciell festdag här i Pyttis församling, när kyrkoherde Marjo Kujala installeras i sitt ämbete. Pyhtään seurakunnassa on tänään palmusunnuntaina erityinen juhlapäivä, kun kirkkoherra Marjo Kujala asetetaan virkaan.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Kirkkomme ja seurakuntamme ovat muutosten keskellä. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen erityisesti pitää huolta kahdesta asiasta. Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta.

Församlingen består av många olika slags kristna. Speciellt i utövandet av kyrkoherdeämbetet bör detta tas i beaktande. Det betyder för din del, Marjo, att du är kallad till att vara alla Pyttisbors präst och herde. I en tvåspråkig församling är detta en alldeles speciell kallelse. Här i Pyttis är det viktigt att varje Pyttisbo blir bemött på sitt eget modersmål och får höra evangeliet förkunnat på sitt eget språk.

Kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, jossa sinä, Marjo, hoidat virkaasi Pyhtään seurakunnan kirkkoherrana.

Palmusunnuntain Vanhan testamentin lukukappaleessa on kirkkoherran viranhoitoon tärkeä näkökulma. Profeetta Jesaja kirjoittaa: ”Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Herra avasi minun korvani, ja minä tottelin, en väistänyt tehtävääni.” (Jes. 50:4-5)

Vanhan testamentin mukaan korvan avaaminen oli aivan erikoislaatuinen toimenpide pappisvihkimyksessä. Silloin kokelaan oikeaan korvalehteen siveltiin samaa uhriverta kuin käsiinkin, joilla pappi tulee palvelemaan Jumalaa, ja jalkoihin, jotka astelevat alttarille. Näin kädet, jalat ja korva vihitään palvelemaan Jumalaa. Papin ensisijaisiin tehtäviin ei kuulu pelkästään palveleminen, vaan myös kuunteleminen. Korva ei Vanhassa testamentissa tarkoita yksinomaan tuota näkyvää ruumiinosaa, vaan samalla sille annettua tehtävää, kuuntelemista.

Kirkkoherran tehtävässä on ensiarvoisen tärkeää kuunnella. Monesti se on tärkeämpää kuin puhua. Olet palvelutehtävässä, jossa on herkällä korvalla kuunneltava ja kuultava sitä, mitä Jumalalla on tälle maailmalle ja seurakunnalle sanottavana. Tästä Jesaja muistuttaa: ”Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin.” Mutta se ei yksin riitä. Yhtä tärkeää sinun on kuulla, mitä ihmisille tällä seudulla ja tässä seurakunnassa kuuluu. Erityisen tärkeää se on heidän kohdallaan, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Varsinkin silloin tarvitaan herkkää korvaa ja alttiutta kuulla. Sen jälkeen voi toteutua se, mistä profeetta kirjoittaa: ”Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta.”

När du som kyrkoherde vill tjäna Pyttis församling så får du be med Profeten: ”Herre, öppna mina öron så att jag hör.” Dethär i sin tur leder till att du lever ut och tar den kallelse du har fått på allvar.På det här sättet fullbordas den andra delen av Profetens bön: ”När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd, drog mig inte tillbaka.” Var som kyrkoherde aktiv och utnyttja alla dina talanger och allt ditt kunnande i utövandet av ditt ämbete. Till detta har du goda förutsättningar. Det är i alla fall gott att komma ihåg att en kyrkoherde inte kan fullborda sitt uppdrag ensam utan att det behövs stöd från såväl förtroendevalda samt arbetskamrater. Det är också viktigt att ha församlingsbornas stöd och förböner.

Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Marjo Kujala asetetaan Pyhtään seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Bästa församling. Idag installeras Marjo Kujala i ämbetet som Pyttis församlings kyrkoherde. Det sker genom handpåläggning och bön. Församlingen har kallat henne och domkapitlet har utfärdat förordnande till denna tjänst.

Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Kujalalle annettavan viranhoitomääräyksen.