Rakkaat kristityt, hyvä Marja-Liisa.

Parikkalan seurakunnassa asetetaan virkaan kirkkoherra Marja-Liisa Malmi. Tämä päivä on harvinainen juhlapäivä. Edellisen kerran kirkkoherra on asetettu Parikkalassa virkaan yli neljännesvuosisata sitten. Kirkkoherran vaihtuminen on siksi monella tavalla merkittävä muutos seurakunnan ja koko paikkakunnan elämässä.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran vaihtuessa on tänään tärkeä katsoa tulevaisuuteen. Viime vuonna toimitetun piispantarkastuksen johtopäätöksissä totean, että toiminnallisesti ja hengellisesti Parikkala on vireä ja aktiivinen seurakunta. Kirkkoon kuuluvien osuus on korkea ja reilusti yli Mikkelin hiippakunnan keskiarvon. Se osoittaa parikkalalaisten vahvaa sitoutumista seurakuntaansa. Täällä kirkolla ja seurakunnalla on luonteva sija ihmisten ja paikkakunnan elämässä. Tätä paikallis- ja lähiyhteisöä kannattaa arvostaa ja vaalia myös tulevaisuudessa.

Kirkon työssä olennaisinta eivät ole hallinto, talous tai seurakuntarakenteet. Toki ne ovat merkittäviä toimintaedellytysten luojia. Mutta tärkeintä on se paikallisyhteisö, joka tässä seurakunnassa – niin täällä Parikkalassa, Saarella kuin Uukuniemelläkin – viettää jumalanpalvelusta, käyttää sakramentteja, kuulee Jumalan sanaa ja rukoilee, pyrkii elämään ja kasvamaan uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen. Tämä yhteisö tarvitsee pappia. Sitä varten sinut, Marja-Liisa, asetetaan nyt kirkkoherran virkaan. Olet seurakuntaa, sen jäseniä ja tämän paikkakunnan ihmisiä varten. Liityt pitkään Parikkalassa palvelleiden kirkkoherrojen ketjuun.

Sinulla on hyvät edellytykset kirkkoherranviran hoitamiseen. Olet pappina monella tavalla kokenut ja arvostettu. Sinulle on kertynyt asiantuntemusta kirkon erilaisista tehtävistä. Tätä kokemustasi, osaamistasi ja persoonaasi tarvitaan Parikkalassa. Sitä myös arvostetaan. Sen merkkinä on se luottamus, jonka olet saanut seurakunnalta, kun se on kutsunut sinut kirkkoherrakseen. Voit rohkein mielin toimia tämän seurakunnan johtajana.

Muista, että et ole pappina ja kirkkoherrana omien kykyjesi, voimiesi ja ymmärryksesi varassa. Tämän pyhäpäivän psalmitekstissä ovat sanat: ”Minun voimani vahvistaa häntä ja käteni on hänen tukenaan.” (Ps. 89:22) Seurakunnan kaitsijakin on viime kädessä ylimmän kaitsijan laumassa ja hänen hoidossaan. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hänen voimansa vahvistaa sinua ja hänen kätensä on sinun tukenasi. Tämä Jumalan lupaus kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Marja-Liisa Malmi asetetaan Parikkalan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Malmille annettavan viranhoitomääräyksen.