Kirkkoherra Leena Haakanan virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Leena.

Ruokolahdella on ollut oma seurakunta vuodesta 1572. Se tarkoittaa, että kirkkoherrojen ketju täällä on pitkä. Siihen ketjuun on nyt tullut uusi lenkki, kun Leena Haakana asetetaan virkaansa.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Leena Haakana on 27. Ruokolahden kirkkoherra. Ketju on pitkä. Se merkitsee, että kukin kirkkoherra vuorollaan on jatkanut edeltäjiensä työtä. Yhteydestä seurakunnan pitkään historiaan on hyvä olla tietoinen. Se ei tarkoita kaiken aikaisemman toistamista sellaisenaan, vaan perinnön ja jatkuvuuden tunnistamista. Viranhoidon voi rakentaa sen pohjalle. Samalla jokaisen ketjun lenkin, jokaisen kirkkoherran tehtävä on tunnistaa ja etsiä vastauksia niihin kysymyksiin, joita tämä aika asettaa. Kristuksen kirkon rikkaasta uskon perinnöstä on hyvä ammentaa, mutta työn päämäärän on oltava tulevaisuudessa.

Pitkä kirkkoherrojen ketju merkitsee myös sitä, että siihen mahtuu monia erilaisia persoonia. Jokainen on ollut omanlaisensa. Sinäkin, Leena, saat hoitaa virka omalla tavallasi ja persoonallasi. Odotuksia kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu kyllä monenlaisia. Kaikkien näiden odotusten keskellä on tärkeintä erottaa tärkein. Seurakunnan johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Kirkkoherran vastuulla on huolehtia, että evankeliumin sanoma saisi kuulua kirkkaana ja selvänä Ruokolahden seurakunnassa; että sanoma Kristuksesta kutsuisi, rohkaisisi, ruokkisi, antaisi voimaa tätä elämää ja iankaikkisuutta varten.

Kirkkoherran kaitsijan tehtävään kuuluu pitää huolta siitä, että seurakunnan elämä on Jumalan tahdon mukaista. Siihen tarvitaan yhtäältä tietoa ja taitoa, toisaalta rohkeutta ja kypsyyttä pitää esillä seurakuntaa rakentavia asioita ja arvoja. Muista, että olet koko seurakunnan kirkkoherra, myös heitä varten, joiden yhteys kirkkoon on ohut ja hauras. Tähän liittyy myös tehtäväsi työyhteisön johtajana. Kirkkoherrana paikkasi ja asemasi on nyt muuttunut työtovereiden keskellä. Kirkkoherran tehtävä on pohjimmiltaan palvelemista, ei hallitsemista tai erityisessä arvoasemassa olemista. Kirkkoherran virassa johtajuus ei ole itseisarvo, vaan johtaja on palvelija. Hänen tehtävänsä on mahdollistaa muiden työntekijöiden, vapaaehtoisten vastuunkantajien ja luottamushenkilöiden kanssa seurakuntatyö Ruokolahdella. Tähän sinulla, Leena, on hyvät edellytykset, tunnethan seurakunnan entuudestaan. Lisäksi kokemuksesi seurakuntaelämästä neljässä eri maassa antavat perspektiiviä tämän seurakunnan elämään.

Kaikki tämä edellä kuultu kuulostaa kovin vaativalta. Siksi muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Tämän juhlapäivän epistolatekstissä apostoli Paavali kirjoittaa: ”Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin, ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä.” (1. Kor. 1:6-8). Näin Jumala on luvannut hoitaa seurakuntaa ja sen paimenta. Jumalan siunaava läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Leena Haakana asetetaan Ruokolahden seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Haakanalle annettavan viranhoitomääräyksen.