Rakkaat kristityt, hyvä Kirsi.

Elimäen seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Kirsi Hämäläinen asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Elimäen seurakunnan juhlapäivää vietetään loppiaisena. Sen perinteinen nimi on epifania, Herran ilmestyminen. Hän tuli valoksi pimeään maailmaan. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12). Näistä Jeesuksen sanoista avautuu merkittävä näkökulma myös kirkkoherran viranhoitoon.

Seurakunnan johtajan tehtävänä on pitää omalta osaltaan huolta siitä, että sanoma Kristuksesta maailman valona kuuluu täällä Elimäellä. Yhtäältä se merkitsee kirkkoherran toimimista pappina seurakuntansa keskellä, julistaen sanoillaan ja teoillaan Kristus-valoa. Toisaalta se merkitsee seurakunnan johtamista niin, että myös muilla on mahdollisuus pitää esillä Kristus-valoa. Se tarkoittaa toimintaedellytyksistä ja motivaatiosta huolehtimista. Siksi virkaan liittyvien monien odotusten ja kysymysten äärellä on tarpeen pitää huolta kirkon perustehtävän toteutumisesta Elimäen seurakunnassa ja Kouvolan seurakuntayhtymässä. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä niin seurakuntalaisten, työyhteisön kuin luottamushenkilöidenkin parissa.

Jeesuksen sanoihin sisältyy samalla kirkkoherran viranhoitoa koskeva vapauttava sanoma. Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo.” Kirkkoherran yhtä vähän kuin kenenkään muunkaan johtajan ei tarvitse itse olla valo tai ylipäänsä oman itsensä varassa tai mittana. Kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta. Sen sinä, Kirsi, olet saanut, kun Elimäen seurakunta on kutsunut sinut kirkkoherrakseen. Ennen kaikkea muista, että saat itse kulkea siinä valossa, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Kirsi Hämäläinen asetetaan Elimäen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Hämäläiselle annettavan viranhoitomääräyksen.