Kirjoitus Kotimaa-lehdessä 22.11.2018

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 383 seurakuntaa ovat saaneet uudet luottamushenkilöt. Vuoden 2019 alussa aloittaa nelivuotiskautensa 8300 seurakuntavaaleissa valittua luottamushenkilöä. Millaista luottamusta he tarvitsevat?

Luottaa-verbi on merkinnyt alunperin suomen kielessä ’nojata’, ’turvautua’ ja toisinaan myös ’kelvata’. Luottamushenkilö on siis sellainen, joka on osoittautunut kelvolliseksi hoitamaan toisten puolesta hänelle uskottua tehtävää.

Luottamushenkilö tarvitsee ensinnäkin seurakuntalaisten luottamuksen. Hän edustaa seurakuntalaisia. Siksi häneen turvaudutaan ja nojaudutaan. Luottamushenkilö ei ole omalla asiallaan. Luottamushenkilö on saanut seurakuntalaisten luottamuksen. Se velvoittaa, mutta myös kantaa tehtävässä.

Toiseksi tarvitaan itseluottamusta. Jokaisella on oman kokemuksensa perusteella annettavaa seurakunnan elämään ja sen kehittämiseen. Luottamushenkilön kannattaa tuoda rohkeasti esille ajatuksensa, tietonsa ja taitonsa. Luottamustehtävä tarjoaa myös mahdollisuuden oppimiseen ja kasvuun. Se ei ole vain itsestään antamista.

Kolmanneksi luottamushenkilö tarvitsee työntekijöiden luottamuksen. Seurakunta on yhteisö, jossa hyvä yhteistyö työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä on välttämättömyys. Kummallakin ryhmällä on omat tehtävänsä ja kumpaakin tarvitaan. Niitä ei pidä sekoittaa. Juuri siksi yhteistyö ja yhteiseen päämäärään pyrkiminen on tärkeää.

Tulevaisuudessa selviää vain sellainen yhteisö, jolla on selkeä yhteinen tavoite ja tahto sen toteuttamiseen. Yhteyden rakentamiseen kannattaa käyttää aikaa ja voimavaroja.

Luottamustehtävän hoitaminen edellyttää perustietoa seurakunnasta, sen toimintatavoista ja päämääristä. Sitä kannattaa aktiivisesti hankkia, osallistua koulutukseen ja perehtyä materiaaleihin ja oppaisiin. Kotimaa-lehti on hyvä perustyökalu ja tietolähde. Kirkko elää muutoksessa ja tähän liittyvää aineistoa tuotetaan jatkuvasti. Yhteinen keskustelu niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolella ovat tärkeitä.

Neljänneksi luottamushenkilö tarvitsee luottamusta Jumalaan. Hänet on kutsuttu Jumalan työtoveruuteen. Luottamushenkilö ei toimi omassa varassaan, vaan hän voi luottaa Jumalan johdatukseen.

Luottamustehtävän hoitamisen, kuten koko seurakunnan elämän, tulee tapahtua rukouksen hengessä, Jumalaan turvautuen. Seurakunnan jumalanpalveluselämä ja muu toiminta tukevat myös vastuunkantajaa. Seurakuntaelämään osallistuminen on voimanlähde myös luottamushenkilölle.