Päivän vieras -kirjoitus Itä-Häme -lehdessä 24.1.2017

Luterilainen työmoraali

Onko se työtä aamusta iltaan, hammasta purren ja sitkeästi sinnitellen, työlle kaikkensa antaen? Onko se perheen ja levon laiminlyömistä, jatkuvaa ylitöiden tekemistä, kotonakin työasioiden hoitamista?

Edellä oleva ei ole kuvaus luterilaisesta työmoraalista. Tuolla tavoin käsitetty työelämä edustaa pikemminkin kalvinismista käyttövoimansa saanutta työn ja raadannan ihannointia. Kalvinismin oppi-isä oli ranskalaissyntyinen Jean Calvin.

”Luterilaisesta työmoraalista” puhuttaessa viitataan usein sosiologi Max Weberiin, joka vuonna 1904 kirjoitti teoksen ”Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki”. Hän kuitenkin tarkoitti protestantismilla nimenomaan kalvinismia, ei luterilaisuutta.

* * *

Mitä luterilainen työmoraali sitten on? Siihen kuuluu neljä peruspiirrettä.

Ensinnäkin luterilaisuuden mukaan työ kuuluu Jumalan luomaan elämänjärjestykseen. Luther sanoi, että ”ihminen on luotu tekemään työtä, niin kuin lintu on luotu lentämään”. Työn tarkoitus on hankkia ”jokapäiväinen leipä” eli elanto ja muut elämän tarpeet itselle ja läheisille. Luterilaisuus arvostaa työtä ja ahkeruutta.

Toiseksi kaikki rehellinen työ on arvokasta ja samanarvoista. Tästä kehittyi luterilaisuudessa käsitys kutsumuksesta. Hoitamalla hyvin maallisen työnsä ihminen toteuttaa omaa kutsumustaan, ammatistaan riippumatta. Jumalan silmissä arvokkaita eivät olleet vain ne, jotka vetäytyivät luostariin tai toimivat pappeina. Arkiselle työlle annetaan suuri arvo.

Kolmanneksi jokainen palvelee työllään lähimmäistään ja yhteistä hyvää. Työn tarkoitus on olla myös olla hyödyksi yhteiskunnalle. Näin työn tekemiseen liittyy korkea moraali.

Neljänneksi työssä on oltava kohtuullinen. Työn teolle on asetettava rajat, sillä työ ei ole kaiken mitta eikä elämän ainut sisältö. Siksi työnantaja ei saa tuottavuuden varjolla vaatia työntekijältä kohtuutonta työpanosta. Myös työntekijän itsensä on ymmärrettävä olla kohtuullinen työnteossa. Ihminen tarvitsee työn vastapainoksi lepoa, vapaata ja virkistystä.

* * *

Näillä eväillä on luotu hyvinvointiyhteiskunta. Luterilaisuus on muokannut voimakkaasti suhdettamme työhön. Näin reformaatio vaikuttaa yhä yhteiskunnassamme.

Luterilainen työmoraali ei merkitse ylitunnollista ja ilotonta suhtautumista työhön, jossa ”ainoa luvallinen nautinto on työuupumus”, kuten Jaakko Heinimäki ja Jari Jolkkonen ovat kärjistäneet. Päinvastoin luterilaisuuden käsitys työstä tarjoaa terveellisen peilin nykyajan työelämän kysymyksiin.

Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa