Piispan helluntaikirjoitus

Pari viikkoa sitten julkaistun EU Kids Online -tutkimuksen mukaan nuorista joka toinen kertoo havainneensa verkossa kiusaamista ja vihapuhetta. Maailmanlaajuisessa Unicefin toteuttamassa vertailussa Suomi nousi vihapuhetta mitattaessa kärkeen.

Vihapuhe kohdistuu ryhmiin ja yksittäisiin ihmisiin, jotka valikoituvat kohteiksi taustansa, henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, tehtäviensä ja kannanottojensa perusteella.

Vihapuhe on sanankäyttöä, jonka tarkoituksena on sulkea jokin ryhmä ulkopuolelle ja luoda kuva ryhmään kuuluvista ihmisistä epäilyttävinä, epäluotettavina, alempiarvoisina tai likaisina. Heidän voidaan väittää muodostavan jopa turvallisuusuhkan yhteiskunnalle ja valtaväestölle. Vihapuheessa vääristellään faktoja ja niitä esitetään valikoiden, käytetään retorisia tehokeinoja sekä luodaan viholliskuvia ja vahvistetaan me-muut –asetelmaa.

Muutama viikko sitten kolmen eri ministeriön asettama yhteinen työryhmä jätti raporttinsa Sanat ovat tekoja. Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtaman työryhmän raportissa todetaan vihapuheen ja etenkin sen arkipäiväistymisen olevan vakava ongelma. Tilastotietojen mukaan vihapuhe on muuttunut marginaalisesta ilmiöstä jokapäiväiseksi. Nykyisin jopa puolet sosiaalisen median käyttäjistä törmää tähän ilmiöön, vuonna 2013 vihapuheita näki vain neljännes. Rasismi ja sukupuoleen kohdistuva häirintä ovat Suomessa yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin.

Raportti Sanat ovat tekoja kertoo jo nimellään siitä, että pahimmillaan sanat iskevät kohteeseensa kuin lyönti. Sanat ovat jo tekoja, niin hyvässä kuin pahassa. Vihapuheesta on tulossa tapa, jolle altistutaan yhä helpommin. Sen alalaji on liiankin tuttu: pienimuotoinen piikittely ja ilkeily, joka kuuluu yhä useammin ihmisten välisessä kanssakäymisessä aivan arkielämässä, ei vain sosiaalisessa mediassa.

Vihapuhe murentaa myös demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion perustaa, koska sillä pyritään kahlitsemaan ja ohjaamaan niiden avointa ja läpinäkyvää toimintaa. Vihapuhe ja nettikiusaaminen eivät synny tyhjiössä vaan ne heijastavat laajemmin yhteiskunnallista ja sosiaalista tilaa ja ilmapiiriä.

Vihapuhe hajottaa, särkee yhteyksiä ja rakentaa muureja ihmisten ja ihmisryhmien välille. Helluntain sanoma on päinvastainen. Apostolien tekojen helluntaikertomus kertoo kielellisten, etnisten, kansallisten ja kulttuuristen rajojen ylittämisestä. Helluntain tapahtumat purkivat muureja ja synnyttivät yhteyttä ihmisten kesken.

Helluntaita vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen päivänä. Raamatun mukaan Hengen hedelmiä ihmisessä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.

Hengen hedelmät tulevat tekojen lisäksi esille myös sanoissa ja puheissa. Kahdeksas käsky kieltää lausumasta väärää todistusta lähimmäisestä. Sen sijaan se kehottaa puolustamaan häntä, puhumaan hänestä hyvää ja tulkitsemaan kaiken hänen parhaakseen.

Helluntai kutsuu yhteyteen ja rohkaisee puhumaan hyvää.