Kirjoitus 10.5.2022

Äitienpäivänä 80 vuotta sitten, 10.5.1942 ylipäällikkö, sotamarsalkka C.G.E. Mannerheim antoi äideille omistetun päiväkäskyn. Samalla hän myönsi Suomen äideille Vapaudenristin. Tunnustus annettiin kiitollisuuden ja kunnioituksen osoituksena äitien pyyteettömästä työstä isänmaan hyväksi. Näin ainutlaatuinen palkitsemistapa on harvinainen koko maailmassa.

Suomen äideille osoitettu päiväkäsky sijoitettiin valtioneuvoston päätöksellä kirkkoihin kaikkien äitien ja muiden kansalaisten nähtäväksi. Päiväkäskytauluja on myöhemmin sijoitettu myös uusiin, sotien jälkeen rakennettuihin kirkkoihin.

Päiväkäskyssä ylipäällikkö toteaa, että äidit ovat antaneet paljon isänmaalle. ”Te olette kehdosta alkaen kasvattaneet sen polven, jonka ansiosta maa on vapaa. Parhaillaan käytävän vapaustaistelumme aikana – miestenne taistellessa rintamalla – Te kasvatatte kodeissa isänmaalle uutta polvea, jonka sallittakoon viljellä ja rakentaa tätä maata rauhallisemmissa oloissa kuin mitä nykyinen polvi on saanut tehdä.”

”Töin ja rukouksin Te olette näinä taistelun vuosina tukeneet puolustusvartiossa seisovia poikianne ja tyttäriänne. Näistä rakkaistanne Teidän on ollut luovuttava maan hyväksi kansamme koettelemuksen ajaksi. Teidän siunauksenne on seurannut lapsianne taistelukentille ja antanut heille sankariuden voimaa isänmaan pelastamiseksi ja kestävän rauhan turvaamiseksi.”

Tuomiokapitulin arkistossa säilytetään luovutetun Karjalan jonkun kirkon päiväkäskyä.

Mannerheimin toive rauhallisista oloista on toteutunut. Äidit ja isät ovat saaneet kasvattaa tulevia sukupolvia rauhassa vuosikymmenten ajan. Rauha ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, kuten sota Ukrainassa on osoittanut. Sen hyväksi on tehtävä työtä.

Ylipäällikkö näki myöntämänsä Vapaudenristin ”tunnuskuvana äidin pyhästä kutsumuksesta kasvattaa tämän kansan lapsiin palava vapaudentahto, joka ikuisiksi ajoiksi on turvaava maallemme kalliisti lunastetun itsenäisyyden ja kansallemme sisäisen suuruuden.”

Aikansa paatoksesta ja ylevistä sanoista huolimatta ylipäällikön sanoihin sisältyy viisaus. Vanhempien yhteinen tehtävä on juurruttaa kasvavaan sukupolveen rakkaus isänmaahan ja valmius sen rakentamiseen ja puolustamiseen. Kiitos, kun olette näin tehneet.