Jeesus sanoi juutalaisille: "Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo."(Joh 5:19-21)

Viipurissa on vietetty torstaista sunnuntaihin Suomi-päiviä. Monipuolisessa ohjelmassa on pohdittu uusia liiketoimintamahdollisuuksia, perehdytty arkeologiaan ja historiaan, järjestetty monenlaisia kirjallisuuteen, musiikkiin, kuvataiteisiin, liikuntaan ja lastenkulttuuriin liittyviä tilaisuuksia. Suomi-päivien ohjelmassa on myös tämä jumalanpalvelus Pietari-Paavalin kirkossa. Se kertoo siitä, että Viipurin historiassa myös kirkolla ja kristinuskolla on keskeinen merkitys. Mutta tämä jumalanpalvelus viestii oikeastaan vielä enemmän. Osana Suomi-päivien ohjelmaa se kertoo siitä, kuinka elämä on kokonaisuus. Siihen kuuluu myös uskonto. Jokainen ihminen joutuu elämässään kohtaamaan Jumalaan liittyviä kysymyksiä. Näiden peruskysymysten äärellä olemme tässä jumalanpalveluksessa.

Lyhyt katkelma Johanneksen evankeliumista vie meidät keskelle uskonnollista keskustelua, suorastaan kiivasta riitaa. Jeesus oli parantanut 38 vuotta sairastaneen miehen Betesdan lammikolla. Päivä oli sapatti ja silloin ei saanut tehdä työtä. Jeesus oli rikkonut sapattikäskyn. Eikä siinä kaikki. Hän sanoi Jumalaa isäkseen. Tämä oli jo juutalaisille liikaa. Heidän mielestään Jeesus syyllistyi jumalanpilkkaan. Evankeliumikatkelmaa edeltävä jae kuuluukin: ”Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.” (Joh. 5:18)

Jeesus jatkoi keskustelua. Hän sanoi tekevänsä ”vain sitä, mitä näkee Isän tekevän". Viestinä on, että hän ilmoittaa olevansa Jumalan Poika. Jeesus ei lopeta eikä jätä asiaa tähänkään. Hän viittaa vielä johonkin paljon suurempaan, joka tulee tapahtumaan. Jumalalla on voima herättää kuolleet ja antaa elämä. Siis myös Poika antaa elämän kenelle tahtoo.

Mitä merkitsee se, että Jeesus antaa elämän? Ensinnäkin kristinuskon mukaan koko maailmankaikkeus, tämä maailma, kaikki inhimillinen elämä, myös sinä ja minä olemme luotuja Jumalan Pojan eli Jeesuksen kautta. Se tarkoittaa, että olemme olemassa Jumalan tahdosta. Tämä ei tarkoita vain luomisen alkua. Se koskee olemassaolomme jokaista hetkeä. Elävä ruumiimme, ajatteleva ja tunteva sielumme sekä kauneutta ja hyvyyttä janoava henkemme ovat Jumalan jatkuvan luomistyön seurausta. Emme ole maailmankaikkeudessa sattuman seurauksena. Elämämme ei ole tuntemattoman kohtalon oikku. Olemme olemassa Jumalan hyvästä tahdosta. Hän antaa meille joka hetki elämän Poikansa Jeesuksen kautta. Hän ei ole vain luonut elämää, vaan jatkuvasti ylläpitää sitä. Jokainen sydämenlyönti ja jokainen hengitys ovat merkki siitä, kuinka Jeesus antaa elämän.

Toiseksi Jeesus antaa elämän siten, että syntyy yhteys ihmisen ja Jumalan välillä. Tämä yhteys on nimeltään usko. Meidät on luotu elämään Luojamme yhteydessä. Synti särki tämän yhteyden. Kuitenkin meissä elää kaipaus päästä jälleen yhteyteen Jumalan kanssa. Kolmesataaluvulla elänyt kirkkoisä Augustinus puhui tästä kirjassaan Tunnustuksia: Kaikki ihmiset etsivät onnellisuutta. Tämä johtuu siitä, että paratiisin onnellinen alkutila on jättänyt ihmisyyteen eräänlaisen yhteisen muistijäljen. Se saa meidät kaikki etsimään paluuta paratiisin tilaan ohikiitävistä ja haihtuvista onnen kokemuksista, joita tämä maailma tarjoaa. Vasta Jumalassa etsintä löytää täyttymyksensä. Kuten Augustinus sanoi: ”Jumala, sinä olet luonut meidät itseäsi varten. Ja levoton on sydämemme, kunnes se löytää levon sinussa.”

Jeesus on ristinkuolemallaan sovittanut koko ihmiskunnan synnin. Näin hän on mahdollistanut jälleen yhteyden luodun ja Luojan välillä. Tämä yhteys on mahdollinen jokaiselle ihmiselle. Jeesus antaa elämän silloin, kun hän lahjoittaa meille uskon. Näin hän toimii tänäänkin tässä jumalanpalveluksessa. Hän on keskellämme synnyttäen ja vahvistaen uskoa Jumalaan.

Kolmannella tavalla Jeesus antaa elämän siten, että hän herättää meidät kerran kuolleista. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus sanoi: "Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo." Kuolemamme hetkellä joudumme luopumaan Jumalan meille antamasta ajallisesta elämästä. Mutta jos meillä on uskonyhteys Jumalaan, kuolema on vain portti tulevaan elämään. Itse asiassa kristitty elää iankaikkista elämää jo tässä ajassa. Kuoleman jälkeen se muuttuu täydelliseksi. Siksi saamme jättäytyä turvallisesti taivaallisen Isämme käsiin. Jeesus on jo voittanut kuoleman. Siksi hänellä on valta antaa elämä, iankaikkinen elämä.

Hyvä kirkkoväki. On hyvä, että Viipurin Suomi-päivien ohjelmassa on tämä jumalanpalvelus. Se avaa ihmisen elämään uskon näköalan. Kulttuuri, liikunta, talous- ja liike-elämä ovat välttämättömiä. Mutta niiden lisäksi ihminen tarvitsee vielä enemmän. Hän kysyy, miksi elän? Miten löydän rauhan sisimpääni? Mitä on kuoleman jälkeen? Nämä ovat jokaisen ihmisen peruskysymyksiä. Niiden äärelle tämän päivän evankeliumiteksti on johtanut meidät.

Tänään meille julistetaan, että Jeesus antaa elämän. Ensinnä hänen kauttaan on kaikki elämä saanut syntynsä. Itse kunkin meidän elämämme on hänen lahjaansa. Se tarjoaa elämälle mielekkyyden ja tarkoituksen. Toiseksi Jeesus antaa myös hengellisen elämän, uskonyhteyden Jumalaan. Se tuo elämään perusluottamuksen ja turvallisuuden. Kolmanneksi Jeesus antaa iankaikkisen elämän. Se alkaa tässä ajassa ja muuttuu kerran kuoleman jälkeen täydelliseksi.

Seppo Häkkinen