Jeesus sanoo:    »Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.    Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.»    Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. (Matt. 7:24-29)

”Seppo, nyt tarvitaan apua! Kohta vedet tippuvat meidän niskaan!” Joni juoksi telttaan aamuyöllä kolmen aikaan partioleirillämme ja herätti minut, vartionjohtajan. Ulkona myrskysi ja satoi. Olin juuri päässyt uneen enkä olisi millään jaksanut nousta. Sanoin vain, että nostakaa laavukangasta sisältäpäin, niin vedet tippuvat pois. Joni lähti ja juoksi pian uudelleen telttaan: ”Seppo, nyt tarvitaan apua! Kohta vedet tippuvat laavusta meidän niskaan!” Ja ennen kuin ennätin lähteä katsomaan, mikä on hätänä, laavu romahti poikien niskaan, kuului hurjaa huutoa ja meteliä, kun neljä poikaa oli tavaroineen, makuupusseineen ja vaatteineen aivan läpimärkiä.

Tästä tapauksesta on kulunut jo kymmenen vuotta. Silti se on elävänä mielessäni. Yöllinen märkä herätys oli Rautvuoren Vartijoiden Kettu-vartion pojille opetus. Laavu kannattaa pystyttää huolella, kaikki tukinarut kiinnittää ja pitää narut kireällä ja kangas tiukkana. Silloin ei vesi pääse kerääntymään katolle eikä myrsky pysty riepottelemaan laavukangasta.

Ehkä sinulle on käynyt samoin kuin Kettu-vartiolle? Laavun tukinarut eivät ole olleet kunnolla kiinnitetty, teltan kangas ei ole ollut riittävän kireällä tai ojat ovat teltan ympärille kaivamatta. Sitten tulee myrsky ja heikosti käy.

Tämän päivän evankeliumissa Jeesus vertaa taloa elämään. Hän opettaa, kuinka tärkeää on, että elämän perustukset ovat kunnossa. Tyhmä mies rakentaa talonsa hiekalle kuivuneeseen joenuomaan. Kun sitten tulva tulee, talo sortuu ja vesi vie sen mennessään. Järkevä mies sen sijaan rakentaa talonsa kallioperustalle. Vaikka myrskyää ja vesi nousee, talo kestää, kun sen perusta on vahva.

Täällä Partaharjulla ymmärtää helposti, kuinka tärkeä on kunnon perustus. Partaharjun kangasmaasto kuluu helposti jo suuren leirin aikana. Se näkyy vaikkapa tällä suurella iltanuotiopaikalla. Siksi tänne tehtävien rakennusten perustusten on oltava kunnollisia. Samoin on laita, kun me itse kukin rakennamme omaa elämäämme. Perustusten on oltava vahvoja, tukinarujen ja kiinnikkeiden kestäviä.

Meidän ihanteenamme partiolaisina on etsiä elämän totuutta. Partiolupauksessa olemme luvanneet parhaamme mukaan toteuttaa partioihanteita elämässämme. Se tarkoittaa sen etsimistä, mitkä asiat ovat oikeita, elämää rakentavia ja tukevia. Ihanne merkitsee sellaisten elämänarvojen etsimistä, että ne lisäävät luottamusta ja turvallisuutta; tietoisuutta siitä, että elämässä selviää myös vaikeuksien keskellä.

Jeesuksen vertaus järkevästä ja tyhmästä rakentajasta päättää sellaisen Raamatun jakson, jota on kutsuttu vuorisaarnaksi. Siinä Jeesus oli opettanut hyvään elämään kuuluvia asioita. Hän sanoo, että jokainen hänen opetuksensa mukaan toimiva on kuin järkevä, kalliolle talonsa rakentanut mies. Meidän partiolaisten on siksi tarpeen tänään kuulla, mitä Jeesuksen opettamat hyvän elämän rakennusaineet ovat.

Jeesuksen opetus vuorisaarnassa voidaan tiivistää kahteen kohtaan. Ne ovat kestävän ja turvallisen elämän perusta.

Ensinnä Jeesus neuvoo rakastamaan lähimmäistä kuten itseään. Me tarvitsemme toisiamme. Siksi meidän on tultava toistemme kanssa toimeen, autettava ja tuettava toisiamme. Vain lähimmäisen asemaan asettumalla ja toisen huomioon ottamalla voi syntyä kestävää yhteiselämää. Partiossa on tämä helppo havaita. Vartion toiminnasta ei tule yhtään mitään, jos vartiolaiset eivät ota huomioon toisiaan. Lippukunnan elämä tyrehtyy pian, jos jokainen ajattelee vain itseään.

Toiseksi Jeesus neuvoo rakastamaan Jumalaa yli kaiken. Se merkitsee, että elämää ei tarvitse rakentaa ainoastaan omien voimien tai ymmärryksen, ei edes ylipäänsä ihmisten varaan. Usko Jumalaan antaa elämälle perustan, joka kestää. Jumala on luvannut olla kanssamme kaikkina päivinä maailman loppuun saakka. Aivan erityisesti hän on lähellä silloin, kun elämään sisältyy vaikeita aikoja, niitä myrskyjä, jotka koettelevat elämän perustuksia. Kun omat voimat ja mahdollisuudet loppuvat, kaikki ei ole kuitenkaan menetetty, sillä perustus kestää. Silloin Jumala kantaa meitä.

Hyvät leiriläiset. Jeesus opettaa, että usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen ovat kestävän ja turvallisen elämän perusarvot. Itse asiassa kyse on juuri siitä, mihin me olemme partiolupauksessamme sitoutuneet. ”Tahdon rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa toteuttaen elämässäni partioihanteita.” Näinhän partiolupaus nykyistä edellisen sanamuodon mukaan kuului. Hyvän elämän rakennustarpeet ovat olemassa. Partiolaisina olemme luvanneet parhaamme mukaan rakentaa elämämme niiden tarjoamalle perustalle.

Seppo Häkkinen