Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään: ”Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: ”Mitä tämä oikein on?” Mutta jotkut pilkkasivat: ”He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.” (Ap.t. 2:1-13)

”Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan.” Ai kenelle? – Kirkolle, tänään on helluntai, kirkon syntymäpäivä. Ja täällä areenalla on väkeä kuin helluntaiepistolassa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Kun ihmisiä on paljon koolla, saatetaan sanoa, että paikalla on väkeä kuin helluntain epistolassa. Vanhahtava sana ”epistola” tarkoittaa suomeksi kirjettä. Tässä yhteydessä se viittaa Apostolien tekojen toisen luvun helluntaikertomukseen. Kuulimme sen äsken luettavan.

Jerusalemin kaupunkiin oli saapunut juutalaisia eri puolilta maailmaa. Helluntaita vietettiin 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Paikalla oli tuhansia ihmisiä kaikkialta, aivan kuten meitä täällä Suurjuhlassa. Kesken tämän juhlan Jumalan Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen opetuslasten ylle voimakkaana. Ilmiö herätti koko suuren juhlaväen kiinnostuksen. Opetuslapset alkoivat julistaa ihmisille Jeesuksen olevan pelastaja. Tapahtui ihme: jokainen kuuli kerrottavan Jumalan teoista omalla äidinkielellään. Lopulta opetuslapsijoukon johtaja, Pietari, piti puheen. Hän kehotti ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Pietarin helluntaisaarna synnytti monissa kuulijoissa uskon. Sinä päivänä kastettiin kolme tuhatta uutta kristittyä. Siksi tätä päivää kutsutaan kristillisen kirkon syntymäpäiväksi.

Vähitellen sanoma Jeesuksesta alkoi levitä kaikkialle. Seurakuntia syntyi eri puolelle maailmaa. Usko Jeesukseen muutti ihmisiä. Se sai heidät rakastamaan lähimmäisiään. Tänään, kaksituhatta vuotta myöhemmin, kristinusko on maailman suurin uskonto. Sitä tunnustaa 2325 miljoonaa ihmistä, toisin sanoen maailmanlaajaan kristittyjen yhteisöön, kirkkoon kuuluu 2,3 miljardia ihmistä. Kristittynä voi hyvin sanoa: Kuulun maailmalle!

Idag är det pingst, kyrkans födelsedag. Tusentals människor från hela världen var samlade i Jerusalem när Den Heliga Anden kom över Jesu lärjungar. Ett under inträffade. Var och en hörde om Guds stora gärningar på sitt eget modersmål. Lärjungarnas ledare Petrus höll ett tal vars följd var att tretusen döptes och blev kristna. Pingst markerar den kristna kyrkans födelse. Kyrkan började sprida sig överallt i världen. Tron på Jesus förändrade människor. Tron fick människor att verkligen älska sin nästa. Idag är kristendomen världens största religion.

Alusta lähtien myös partio on ollut kansainvälinen liike. Partion maailmanlaajuisuudesta kertoo se, että tällä hetkellä koko maailmassa partiolaisia on yhteensä noin 38 miljoonaa 216 maassa. Ihan kaikki eivät mahtuisi tänne areenalle Suurjuhlaan, onhan tuo luku yli seitsemän kertaa Suomen väkiluku. Meitä partiolaisia kaikkialla maailmassa yhdistävät partion yhteiset arvot. Siksi partiolaisina voimme ylpeinä sanoa: Kuulun maailmalle!

Kun meitä kristittyjä ja partiolaisia on näin paljon, voimme saada paljon yhdessä aikaan. Baden Powellin viimeisen viestin mukaan tehtävämme partiolaisina on jättää tämä maailma jälkeemme vähän parempana kuin mitä sen itse olemme saaneet. Miten se on mahdollista? Miten minä yksittäisenä ihmisenä miljoonien ihmisten joukossa voin siihen vaikuttaa?

Kaksi neuvoa voi rohkaista meitä toimimaan hyvän puolesta ja muuttamaan maailmaa.

Ensimmäisen viisaan ohjeen antoi äiti Teresa. Hän teki työtä Intian miljoonakaupungissa Kalkutassa köyhien, sairaiden ja kuolevien auttamiseksi. Kerran häneltä kysyttiin, miten hän jaksoi auttaa ihmisiä rannattoman avuntarpeen keskellä. Hän vastasi, että ”jos minä olisin aikoinaan katsonut joukkoja, en olisi saanut mitään aikaan. Mutta näin vain yhden kärsivän ja autoin häntä.” Minun ei tarvitse tähyillä toisiin ja odottaa, mitä muut tekevät. Yhtä vähän sinun tulee katsoa muiden tekoja tai vähätellä omiasi. Riittää, kun autat yhtä ihmistä tai teet yhden hyvän teon. Jos jokainen partiolainen maailmassa tekee niin, se merkitsee 38 miljoonaa hyvää tekoa.

Toisen ohjeen kiteyttää etiopialainen sananlasku. ”Kun hämähäkkien verkot yhtyvät, ne sitovat leijonan”. Yksi hämähäkki ei yksin paljon mahda leijonalle, ei kaksi eikä kymmenenkään. Mutta kun niiden verkot yhtyvät, voivat niiden ohuet seitit sitoa vahvankin leijonan. Partion yhteiset tavoitteet ja päämäärät, yhteiset teot, vaikka ne olisivat pieniäkin, voivat muuttaa maailmaa. Siksi oli upeaa vaikkapa se, että SP:n Yhdessä parempi maailma – kampanjassa partiolaiset tekivät huhtikuussa yli 11 000 hyvää tekoa. Se on osoitus siitä, että yhdessä voimme enemmän!

Från första början har också scout-rörelsen varit en internationell rörelse. När det finns så många av oss scouter och kristna så kan vi verkligen åstadkomma mycket tillsammans. Hur är detta möjligt? Två saker kan uppmuntra oss att verka för det som är gott och förändra världen. För det första: det räcker att du hjälper en människa eller gör en god gärning. Om alla scouter i världen skulle göra en god gärning så betyder det att det skulle göras trettio-åtta miljoner goda gärningar i världen. För det andra: gemensamma mål och strävanden – även om de är små – kan förändra världen. Tillsammans kan vi uträtta betydligt mera än någon kan göra ensam. Vi är inte skapade att leva enbart för oss själva utan att agera för varandras bästa och tillsammans främja det goda som gagnar alla.

Hyvät partiosisaret ja –veljet. Meitä on täällä Suurjuhlassa väkeä kuin helluntaiepistolassa. Helluntain sanoma kutsuu meitä uskomaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäisiämme. Meitä ei ole tarkoitettu elämään itseämme varten, vaan toimimaan toisten parhaaksi ja yhteiseksi hyväksi. Partiolaisina me kuulumme maailmalle. Partiolaisina me voimme muuttaa maailmaa.